Ο κουνιάδος, ο μπατζανάκης στα Αγγλικά

Αμφότεροι (καθώς και τα αντίστοιχα θηλυκά τους) ανήκουν στην κατηγορία των εξ αγχιστείας συγγενειών:

in-laws είναι το υπερσύνολο που περιλαμβάνει όλους τους εξ αγχιστείας συγγενείς,

και μέσα σ’αυτούς είναι και ο κουνιάδος καθώς κι ο μπατζανάκης (και τα αντίστοιχα θυληκά τους):

brother λοιπόν και sister-in-law και περιλαμβάνει και τις νύφες και τους γαμπρούς αλλά μόνο από την πλευρά των αδελφών. Από την πλευρά των γονιών οι γαμπροί και οι νύφες λέγονται παιδιά-in-law.

Για όλες τις εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγένειες δείτε την σχετική σελίδα: η Οικογένεια.

 

 

 

 

 

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: