Επιστροφή σε Φράσεις, Καθημερινά Αγγλικά

Στο τηλέφωνο

Για κάποιον που απαντάει ένα τηλέφωνο που κουδουνίζει, ο απλούστερος τρόπος είναι μ’ ένα απλό Hallo ή Hello.

Αν όμως το τηλέφωνο ανήκει σε μια εταιρεία, έναν οργανισμό ή γενικότερα σ’ έναν επαγγελματικό χώρο, τότε η απάντηση δεν θα είναι ποτέ κάτι τέτοιο. Σ’ αυτή την περίπτωση αυτός που απαντάει θα δώσει πληροφορίες για την εταιρία/οργανισμό (company/organization), ενδεχομένως για το τμήμα (division/department) και σίγουρα για τον εαυτό του (individual):

Apple (corporation), New products (division), Mary Andrews (speaking). Μην “δένετε” τη σειρά καθώς αυτή συχνά μπορεί και να είναι διαφορετική: Mary Andrews, Apple, New products.

Τέλος (πριν σας δοθεί χρόνος να ζητήσετε κάποιον ή κάτι), θα κλείνει μ’ ένα χαιρετισμό ή μ’ ένα ερώτημα: Good morning ή Good afternoon (αν είναι μετά τις 12 το μεσημέρι) ή How can I help you? ή ακόμα και What can I do for you today?

Τώρα όμως έρχεται η δικιά σας σειρά να μιλήσετε:

May I speak to Mr. Robinson, please? ή

May I speak with Mr. Robinson, please?

Ωστόσο, ειδικότερα στην Αμερική, πολύ συχνά το ευγενικό May I … αντικαθίσταται από το Can I …

Αν θέλετε να είστε τυπικοί (θα συνιστούσα να) μην το κάνετε.

Σε κάθε περίπτωση η Andrews θα σας συνδέσει με τον Robinson λέγοντας:

Hold on a moment ή Hold on a second ή Just a moment please ή θα σας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να το κάνει: He’s not in his office right now. Can I take a message? (Δεν είναι στο γραφείο αυτή τη στιγμή. Μπορώ να κρατήσω ένα μήνυμα?) ή He’s on the phone right now … (μιλάει στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή …)  ή  He’s in a meeting (είναι σε μία συνάντηση) ή He just stepped out of the office. Would you like to call again in 15 minutes? (μόλις βγήκε απ’ το γραφείο. Θέλετε να ξανακαλέσετε σε 15 λεπτά)  ή  … would you like to leave your name and phone number and I will have him call you back as soon as he returns (θα θέλατε να αφήσετε το όνομα και τον αριθμό σας και θα του ζητήσω να σας πάρει αμέσως μόλις επιστρέψει).

Όταν τελικά απαντήσει ο Robinson θα πει:

This is him, speaking,

ή απλώς: speaking,

ή και σκέτο: Robinson

Σε πολύ οικεία περιβάλλοντα θ’ ακουστούν και τα παρακάτω:

Hi, Is Jack there? ή Hi, This is Helen, can I speak with Jack? Γειά, είναι ο Τζακ εκεί? ή Γειά, είμαι η Ελένη, μπορώ να μιλήσω με τον Τζακ?

Και μια και μιλάμε για τηλέφωνο, να πούμε ότι οι Άγγλοι λένε: I’ll phone you, ενώ οι Αμερικανοί λένε πολύ συχνά και I’ll call you. Αμφότεροι εννοούν: θα σου τηλεφωνήσω.

Τελειώνοντας, να πούμε ότι όταν χτυπάει το τηλέφωνο you pick up the phone ή you answer the phone.

1 σχόλιο

  1. I need someone to speak english.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: