Επιστροφή σε Dictionary

amid (prep)

εν μέσω

amid

amid, amidst

 

Επίσης και amidst που είναι ακριβώς το ίδιο.

 

 

Παραδείγματα:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar