↑ Επιστροφή σε Dictionary

among (prep)

ανάμεσα

among

among, amongst

Επίσης και amongst που είναι ακριβώς το ίδιο.

Παραδείγματα:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar