Επιστροφή σε Dictionary

arise (v)

διεγείρομαι, εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι, αναφύομαι, προκύπτει, σηκώνομαι,

Το ουσιαστικό του είναι: arousal διέγερση (περιλαμβάνει και την σεξουαλική διέγερση).

Παραδείγματα:

 • Life arises from lifeless matter Η ζωή προκύπτει (προέρχεται) από την άψυχη ύλη
 • Parents, and people in general, are very peculiar when it comes to sex. Instead of telling their sons and daughters everything at the age of twelve, they send the children out of the room the moment the subject arises and leave them to find out everything on their own. Anne Frank – The Diary Of A Young Girl Οι γονείς, και οι άνθρωποι γενικά, είναι πολύ περίεργοι όταν πρόκειται για το σεξ. Αντί να λένε την αλήθεια στα παιδιά τους στην ηλικία των δώδεκα, τα διώχνουν από το δωμάτιο όταν προκύπτει το θέμα και τα αφήνουν να ανακαλύψουν τα πάντα μόνα τους.
 • He tried to explain to me how that quarrel had arisen, and he said that, so far as he could judge, it was a wrong and foolish one on England’s part. Charles Dickens – A Tale of two Cities Προσπάθησε να μου εξηγήσει πως προέκυψε αυτή η διαμάχη, και είπε ότι στο βαθμό που μπορούσε αυτός να κρίνει, ήταν λάθος και ανοησία απ’τη μεριά της Αγγλίας.
 • Difficulties had arisen in the construction of this machine, simple as it was; Charles Dickens – Hard Times Είχαν προκύψει δυσκολίες κατά την κατασκευή της μηχανής παρόλο που ήταν σχετικά απλή (η μηχανή).
 • How did this question arise? Πως προέκυψε αυτή η ερώτηση?
 • How did this problem arise? Πως προέκυψε αυτό το πρόβλημα?
 • … my suspicion had arisen … η υποψία μου προέκυψε …
 • The viewer’s imagination had arisen … η φαντασία του θεατή είχε διεγερθεί
 • I have seen the heavens overcast, the sea rage and foam, the storm arise … Alexandre Dumas – The Count of Monte Cristo (ελεύθ. μετάφραση) Έχω δει τους ουρανούς φορτωμένους, τη θάλασσα οργισμένη κι αφρισμένη και τη θύελλα να φουντώνει …
 • He arose from his bed and started pacing slowly towards the window
 • … there was a fine and almost microscopic network of the minutest wrinkles interlacing round his eyes, which must have arisen from his continual sailings in many hard gales … Herman Melville –Moby Dick; or The Whale (ελεύθ. μετάφραση) υπήρχε ένα δίκτυο από λεπτές και σχεδόν μικροσκοπικές ρυτίδες γύρωα από τα μάτια του, το οποίο πρέπει να ήταν αποτέλεσμα των πολλών ταξιδιών του σε θυελλώδεις θάλασσες …
 • Should any problem arise give me a call immediately, said the doctor. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα τηλεφώνησέ μου αμέσως, είπε ο γιατρός.
 • Arousal is a state of increased activity in the mind or the body or both. Διέγερση είναι η κατάσταση αυξημένης δραστηριότητας στον εγκέφαλο ή το σώμα ή αμφότερα.
 • A Phoenix is a bird that obtains new life by arising from its ashes. Ο Φοίνικας είναι ένα πουλί που αποκτά ξανά ζωή από τις στάχτες του (ελεύθ. μετάφραση)

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: