Επιστροφή σε Dictionary

bid (v, n)

προσφέρω

όπως π.χ. για να πάρω μία δουλειά ή για να πουλήσω ένα αντικείμενο ή και για να αγοράσω κάτι (λ.χ. σε έναν πλειστηριασμό)

Περισσότερο σε παλιότερα κείμενα θα το βρείτε να σημαίνει επίσης: προσκαλώ, προτείνω, ανακοινώνω ακόμα και εύχομαι, διατάζω, καθώς και με αρκετές άλλες παρεμφερείς σημασίες.

Αόριστος και Μετοχή αορίστου κάνουν επίσης και: badebidden

Παραδείγματα:

  • I bid 2.000 euros for this painting Προσφέρω 2000ε γι’ αυτόν τον πίνακα
  • I bid you farewell σου λέω αντίο (κάπως “μεγαλόσχημο”)
  • My bid at the auction came out second. So the beautiful Ferrari went to someone else. Η προσφορά μου στη δημοπρασία ήρθε 2η. Έτσι η όμορφη Φερραρι πήγε σε κάποιον άλλο.
  • “Then I must bid you farewell for a longer time than I should wish to do”. Jane Austen – Sense and Sensibility Πρέπει να σου ευχηθώ αντίο για περισσότερο καιρό απ’ότι θα ήθελα.
  • I made a bid for 500€ and I got the old chinese vase Έδωσα μια προσφορά για 500€ κι απέκτησα αυτό το παλιό κινέζικο βάζο.
  • My bid for $10.000 was the best and this is how I became the proud owner of this beautiful painting by … Η προσφορά μου για $10.000 ήταν η καλύτερη κι έγινα ο περήφανος ιδιοκτήτης αυτής της όμορφης ζωγραφιάς του …
  • Athens was the only city that bid for 1896 Olympics Η Αθήνα ήταν η μόνη πόλη που έκανε προσφορά για τους Ολυμπιακούς του 1896
  • London was selected for the 2012 Olympics, defeating bids from Moscow, New York City, Madrid, and Paris. Το Λονδίνο επελέγη για τους Ολυμπίακούς του 2012, νικώντας τις προσφορές της Μόσχας, Νέας Υόρκης, Μαδρίτης και Παρισιού.
  • In April 2017 the European Parliament called for a suspension of Turkey’s EU membership bid, which is now effectively frozen. Reuters Τον Απρίλιο του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε το πάγωμα της προσφοράς της Τουρκίας για μέλος της ΕΕ (ελεύθ. μετάφραση)
  • … Nor law, nor duty bade me fight, nor public man, nor cheering crowds. A lonely impulse of delight, … W.B. YeatsAn Irish Airman Foresees His DeathΔεν ήταν κανένας νόμος, ούτε κάποιο καθήκον που μ’έκαναν να πολεμάω. Ούτε κανένας δημόσιος άντρας, ούτε κανένα πλήθος που ζητωκράυγαζε. Μόνο μια παρόρμηση που με σαγήνευσε …

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: