Επιστροφή σε Dictionary

blow (v, n)

Φυσάω, χτυπάω

Σαν ουσιαστικό: φύσημα, χτύπημα, σκάσιμο

Παραδείγματα:

  • A cold wind was blowing Φυσούσε ένας κρύος άνεμος
  • So he went home, took a hatchet, and killed his old grandmother with one blow. Hans Christian Andersen – Little Claus and Big Claus Έτσι πήγε σπίτι, πήρε ένα τσεκούρι και σκότωσε τη γιαγιά του με ένα χτύπημα
  • you blow your hair with a hairdryer or blow dryer στεγνώνεις τα μαλλιά σου με ένα πιστολάκι
  • I’ve got a blown tire. I don’t know if it can be repaired. έχω ένα σκασμένο λάστιχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να επισκευαστεί.
  • We have met that great armada the British Fleet, we have struck them with a hammer blow and we have returned Stephen King Hall – The Diary of a U-boat Commander Συναντήσαμε αυτήν την σπουδαία αρμάδα, τον Αγγλικό στόλο, τους τσακίσαμε και επιστρέψαμε (ελεύθ. μετάφραση)
  • Blow-up Διάσημη ταινία του Mich. Antonioni Η μεγέθυνση
  • You can use a blower brush to blow dust off a photographic lens Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία φούσκα-βουρτσάκι για να διώξεις τη σκόνη από έναν φωτογραφικό φακό
  • … there are those who blow you kisses or try to take hold of your arm, but they’re definitely knocking on the wrong door. Anne Frank – The Diary Of A Young Girl … υπάρχουν αυτοί που σου στέλνουν φιλιά ή προσπαθούν να σου κρατήσουν το χέρι, αλλά σίγουρα χτυπάνε τη λάθος πόρτα.
  • The incident was blown out of proportion by the press. Το συμβάν διογκώθηκε πέραν της πραγματικότητας (ελεύθ. μετάφραση) από τον τύπο.
  • Blow your nose one nostril at a time Να φυσάς τη μύτη σου ένα-ένα ρουθούνι

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: