Επιστροφή σε Dictionary

burn (v, n)

καίω, καίγομαι

Σαν ουσιαστικό σημαίνει τα ίδια πράγματα: κάψιμο

Ο αόριστος και η μετοχή του συναντώνται και με τη μορφή ομαλού ρήματος: burned

Παραδείγματα:

burn in Purgatory
Purgatory by Ludovico Carracci, with flames burning
  • She had a burning desire to succeed Eiχε φλογερή επιθυμία να πετύχει
  • Kerosene is burnt with liquid oxygen as rocket fuel Η κηροζίνη χρησιμοποιείται με υγρό οξυγόνο σαν καύσιμο πυραύλων
  • This engine burns a lot of fuel.Αυτός ο κινητήρας καίει πολύ καύσιμο.
  • Is this burning an eternal flame? The Bangles – Ομώνυμο τραγούδι
  • After our divorce I burnt all her pictures. Μετά το διαζύγιό μας έκαψα όλες της φωτογραφίες της.
  • The sinner’s soul will burn in Hell Η ψυχή του αμαρτωλού θα καεί στην κόλαση
  • Great news! An assassination attempt has been made on Hitler’s life, and for once not by Jewish Communists or English capitalists, but by a German general who’s not only a count, but young as well. The Führer owes his life to “Divine Providence”: he escaped, unfortunately, with only a few minor burns and scratches. Anne Frank – The Diary Of A Young Girl Σπουδαία νέα! Έγινε απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ και για μια φορά όχι από Εβραίους κουμμουνιστές ή Άγγλους καπιταλίστες αλλά από έναν Γερμανό στρατηγό που όχι απλώς είναι Κόμης αλλά και νέος. Ο Φίρερ οφείλει τη ζωή του στη “Θεία Πρόνοια”: γλύτωσε, δυστυχώς, με μόνο μερικά εγκαύματα και γρατζουνιές.
  • I might mimic a passion that I do not feel, but I cannot mimic one that burns me like fire. Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray Μπορώ να μιμηθώ ένα πάθος που δεν αισθάνομαι αλλά δεν μπορώ να μιμηθώ ένα που με καίει σαν φωτιά.
  • The South Twin Tower collapsed after burning for more than 50 minutes. The North Twin Tower collapsed after burning for more than 1 and a half hours Ο Νότιος από τους Δίδυμους Πύργους κατέρρευσε αφού καιγόταν για περισσότερα από 50 λεπτά . Ο Βόρειος κατέρρευσε αφού καιγόταν για περισσότερο από 1,5 ώρα
  • The engine of the Emma Maersk burns about 2 tones of diesel every hour Η μηχανή του καίει περίπου 2 τόνους ντίζελ την ώρα
burn diesel
The Emma Maersk: her engine burns about 2t of Diesel per hour. Photo: Nils Jepsen

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: