Επιστροφή σε Dictionary

chapter (n)

κεφάλαιο (σε ένα βιβλίο)

Παραδείγματα:

this book is divided into ten chapters αυτό το βιβλίο έχει 10 κεφάλαια

the first chapter of the book is an introductory one το πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου είναι εισαγωγικό

after my divorce I entered a new chapter in my life μετά το διαζύγιό μου άνοιξα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου

 

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: