Επιστροφή σε Dictionary

cling (v)

κολλάω, προσκολλώμαι

Παραδείγματα:

cling_clinging
F1 Champ Michael Schumacher clinging to life, photo: Emperornie
 • the soul clings to the body until the end η ψυχή μένει προσκολλημένη στο σώμα μέχρι το τέλος
 • He is 15 but still clung to his mother Είναι 15 και ακόμα προσκολλημένος στη μαμά του
 • She clung to the baluster on the slippery stairs κρατήθηκε από την κουπαστή πάνω στις ολισθηρές σκάλες
 • … they clung together through the stormy wind… έμειναν κολλημένοι ο ένας με τον άλλον μέσα από τον θυελλώδη άνεμο …
 • F1 Champion Schumacher clinging to life Ειδήσεις, Δεκ. 2013, Ο Μ. Σουμάχερ γραπωμένος στη ζωή
 • I know that when she is clinging to you, the hands of baby, girl, and woman, all in one, are round your neck. Charles Dickens – A Tale of two Cities Ξέρω ότι όταν κολλάει πάνω σου, τα χέρια ενός μωρού, ενός κοριτσιού και μιας γυναίκας, όλα μαζί είναι γύρω από το λαιμό σου.
 • What fascination is it that can take you back, and make you cling to wickedness and misery? Charles Dickens – Oliver Twist Τι σ’έχει μαγέψει έτσι που μπορεί να σε κάνει να γυρίσεις πίσω και να κολλήσεις στην κακοήθεια και στην μιζέρια?
 • … I cling to the belief that there is yet hope that I am not condemned to perpetual exile … Charles Dickens – Hard Times Μένω σταθερός στην άποψη ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα κι ότι δεν είμαι καταδικασμένος σε παντοτινή εξορία …
 • I was taken to Versailles; for three months I struggled with death; at last, as I seemed to cling to life, I was ordered to the South. Alexandre Dumas – The Count of Monte Cristo Με πήγαν στις Βερσαλλίες. Για τρεις μήνες πάλευα με το θάνατο. Επι τέλους, καθώς φαινόταν να μένω (προσκολλημένος) στη ζωή, με διέταξαν να πάω νότια.
 • A young man clinging to a spur of rock near him, moved slowly … James Joyce – Ulysses Ένας νεαρός κολλημένος σ’ένα κομμάτι βράχου, προχωρούσε αργά …
 • … with one hand clinging round the royal mast, Ahab gazed abroad upon the sea for miles and miles … Herman Melville – Moby Dick; or The Whale … με το ένα χέρι τυλιγμένο (προσκολλημένο) γύρω από το βασιλικό κατάρτι, ο Αχάμπ κοίταγε τη θάλασσα για μίλια και μίλια …

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: