Επιστροφή σε Dictionary

come (v, n)

έρχομαι, φτάνω, σπέρμα

(αυτό το τελευταίο μόνο στη μαλλιαρή γλώσσα: slang)

Παραδείγματα:

  • Come to the party. We’ll have a great time. Έλα στο πάρτυ. Θα περάσουμε πολύ ωραία.
  • I’ll be coming back from Arta tonight. Θα επιστρέψω από Άρτα απόψε.
  • Come visit us one day. Έλα να μας δεις κάποια μέρα.
  • She didn’t want to come along. Δεν ήθελε να έρθει μαζί.
  • The meeting came to an abrupt end, when … Η συνάντηση τέλειωσε ξαφνικά όταν …
  • They are coming tomorrow by plane. Έρχονται αύριο με το αεροπλάνο.
  • Come on, let’s go for a beer. Έλα, πάμε για μια μπύρα.
  • None of his friends came to see him, there were too many stairs to mount up. Hans Christian Andersen – The Tinder-Box Κανείς απ’τους φίλους του δεν ήρθε (πήγε) να τον δει. Είχαν πολλά σκαλοπάτια ν’ανέβουν.
  • The swallow sang, “Tweet, tweet,” and from his song came the whole story. Hans Christian Andersen – Little Tiny or Thumbelina Το χελιδόνι τραγούδησε, “τουίτ, τουίτ” κι απ’το τραγούδι βγήκε όλη η ιστορία.
  • The night I was to return to the front I sent the porter down to hold a seat for me on the train when it came from Turin. Ernest Hemingway – A Farewell To Arms Το βράδυ που ήταν να επιστρέψω στο μέτωπο έστειλα τον αχθοφόρο να μου κρατήσει μια θέση στο τρένο όταν αυτό θα έφτανε από το Τορίνο.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: