Επιστροφή σε Dictionary

fit (v, n, adj)

ταιριάζω, χωράω, είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, προσαρμόζω

Ο αόριστος και η μετοχή του συναντώνται και με τη μορφή ομαλού ρήματος: fitted

Σαν ουσιαστικό κι επίθετο κρατάει την ίδια βασική έννοια: ταιριαστός, σε καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλος

fit σημαίνει επίσης και κρίση, έκρυξη οργής/θυμού, παροξυσμός, ξέσπασμα

Παραδείγματα:

fit
All the news that’s fit to print
 • This jacket fits like a glove αυτό το σακάκι σου πάει “γάντι”/σου ταιριάζει τέλεια
 • There is only one way in nature: survival of the fittest! Υπάρχει μόνο ένας τρόπος στη φύση: η επιβίωση του ισχυροτέρου.
 • He had a fit when the landlord told him that he wanted to raise the rent Έπαθε κρίση όταν ο ιδιωκτήτης του είπε ότι θα του ανεβάσει το νοίκι
 • Do you have a fitting room? Έχετε δοκιμαστήριο?
 • He tried to fit all his things in that little box but it was not possible. Προσπάθησε να βάλει όλα τα πράγματά του σ’αυτό το μικρό κουτί αλλά ήταν αδύνατο.
 • The suspect didn’t fit the witness’ description. Ο ύποπτος δεν ταίριαζε στην περιγραφή του μάρτυρα.
 • He is very fit. He exercises daily. Είναι σε καλή (φυσική) κατάσταση. Γυμνάζεται καθημερινά.
 • He had a fit the moment he saw her with another man Μόλις την είδε με άλλον άντρα άρχισε να κάνει σαν τρελλός
 • All the News That’s Fit to Print το σλόγαν των Νιου Γιόρκ Τάϊμς εδώ και περισσότερα από 120 χρόνια Όλα τα νέα που είναι κατάλληλο (που επιτρέπεται) να τυπωθούν
 • Ordinary lettuce, spinach and boiled lettuce, that’s all there is. Add to that rotten potatoes, and you have a meal fit for a king! Anne Frank – The Diary Of A Young Girl Κανονικό λάχανο, σπανάκι και βρασμένο λάχανο, αυτό υπάρχει. Πρόσθεσε (σ’αυτό) και χαλασμένες πατάτες κι έχεις ένα γεύμα αντάξιο ενός βασιλιά.
 • … and persisted in trying to fit the circumstances to the ideas, instead of trying to extract ideas from the circumstances. Charles Dickens – Great Expectations … κι επέμενε να προσαρμόζει τις περιστάσεις στις ιδέες (απόψεις) αντί να προσπαθεί να εξάγει ιδέες από τις περιστάσεις.
 • She asked me and Joe whether we supposed she was doormats under our feet, and how we dared to use her so, and what company we graciously thought she was fit for? Charles Dickens – Great Expectations Ρώτησε εμένα και τον Τζο αν την θεωρούσαμε το χαλάκι κάτω από τα παπούτσια τους και πως τολμούσαμε να την μεταχειριζόμαστε έτσι, και τι παρέα (αφού είμαστε τόσο γενναιόδωροι) πιστεύαμε ότι θα της άξιζε?

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: