Επιστροφή σε Dictionary

forget (v)

ξεχνάω

Παραδείγματα:

  • Don’t forget to mail that letter for me Μην ξεχάσεις να μου ταχυδρομήσεις εκείνο το γράμμα
  • I forgot to water the plants ξέχασα να ποτίσω τα φυτά
  • I forgave but never forgot Συγχώρεσα αλλά δεν ξέχασα ποτέ
  • I forgot my wallet at home ξέχασα το πορτοφόλι μου σπίτι
  • This is all ancient history. It is all forgotten now. Αυτά είναι όλα αρχαία ιστορία. Είναι όλα ξεχασμένα πια.
  • How could I forget your birthday? Πως θα μπορούσα να ξεχάσω τα γενέθλιά σου?
  • I always forget my own birthday until somebody reminds me. Πάντα ξεχνάω τα γενέθλιά μου μέχρι που να μου το θυμήσει κάποιος.
  • “You may be sure, dear Joe,” I went on, after we had shaken hands, “that I shall never forget you.” Charles Dickens – Great Expectations “Και να είσαι σίγουρος, αγαπητέ Τζό”, συνέχισα μετά τη χειραψία, “ότι δεν θα σε ξεχάσω ποτέ”.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: