Επιστροφή σε Dictionary

friendship (n)

φιλία

Παραδείγματα:

  • the friendship between the US and Canada will last forever: η φιλία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά θα κρατήσει για πάντα
  • their friendship resembles that of Damon and Finthias: η φιλία τους θυμίζει εκείνη του Δάμωνα και του Φιντία
  • the value of true friendship is eternal: η αξία της αληθινής φιλίας είναι αιώνια
  • true friendship can withstand the test of time: η αληθινή φιλία αντέχει στο χρόνο

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: