Επιστροφή σε Dictionary

intelligent

 έξυπνος, -η, -ο, εφυής

Θα το βρείτε και σαν ουσιαστικό: intelligence η εφυϊα, εξυπνάδα, νοημοσύνη, υπηρεσίες κατασκοπείας/αντικατασκοπείας και πληροφοριών γενικότερα,

καθώς επίσης και σαν

επίρρημα: intelligently με έξυπνο/εφυή τρόπο

Παραδείγματα:

  • He is a very intelligent person. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος.
  • Our intelligence services are often involved in missions beyond our borders. Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας συχνά απασχολούνται σε αποστολές πέραν των συνόρων μας.
  • Intelligence quotient tests are usually valid indicators of mental capabilities. Τα τεστ του δείκτη νοημοσύνης είναι συνήθως αποδεκτοί δείκτες διανοητικής ικανότητας.
  • Congratulations! You handled the matter very intelligently. Συγχαρητήρια, χειριστήκατε το θέμα πολύ έξυπνα.

 

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: