Επιστροφή σε Dictionary

kneel (v, n)

γονατίζω, γονάτισμα

Παραδείγματα:

kneel
Kneeling for protest. Photo by Keith Allison
 • She knelt beside the old man, clasped her hands and started praying. Γονάτισε δίπλα στον ηλικιωμένο άντρα, σταύρωσε τα χέρια της και άρχισε να προσεύχεται.
 • He had been abroad for more than 30 years. The first thing he did when he returned was to kneel bow and kiss the ground. Ήταν στο εξωτερικό για περισσότερα από 30 χρόνια. Όταν επέστρεψε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να γονατίσει, να σκύψει και να φιλήσει το χώμα.
 • Kneeling by some athletes during the singing of the US National Anthem has been a form of protest against police brutality and racism. To γονάτισμα από κάποιους αθλητές κατά τον Αμερικανικό Εθνικό ύμνο είναι ένα είδος διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.
 • The act of kneeling during the singing of the National Anthem has been referred to as “taking a knee”. Το γονάτισμα την ώρα του Εθνικού Ύμνου αναφέρεται σαν “παίρνω γόνατο”.
 • The terrorist told the hostages to kneel down. Ο τρομοκράτης είπε στους ομήρους να γονατίσουν.
 • The sinful woman knelt and kissed the feet of Jesus. Η αμαρτωλή γυναίκα γονάτισε και φίλησε τα πόδια του Ιησού.
 • Greece didn’t kneel before Mussolini or Hitler in the 2nd WW. Η Ελλάδα δεν γονάτισε μπροστά στον Μουσσολίνι ή τον Χίτλερ στο Β’ ΠΠ.
 • To see her with her white hair and her worn face kneeling at my feet gave me a shock through all my frame. Charles Dickens – Great Expectations Το να βλέπω (αυτήν την γυναίκα) με τα άσπρα μαλλιά και το κουρασμένο πρόσωπο να γονατίζει μπροστά τα πόδια μου ταρακούνισε όλο μου το είναι.
 • Some men kneeled down, made scoops of their two hands joined, and sipped, or tried to help women, who bent over their shoulders, to sip, before the wine had all run out between their fingers. Charles Dickens – A Tale of two Cities Κάποιοι έσκυψαν κάτω, έκαναν χούφτες με τα χέρια τους κι έπιναν ή προσπαθούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες που έσκυβαν πάνω από τους ώμους τους να πιούν, πριν το κρασί γλυστρίσει και χυθεί ανάμεσα απ’τα δάχτυλά τους.
 • … her mother instinctively kneeled on the ground beside her, and held her to her breast.
  Charles Dickens – A Tale of two Cities … η μητέρα της γονάτισε ενστικτωδώς δίπλα της και την πήρε στο στήθος της.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: