Επιστροφή σε Dictionary

leap (v, n)

κάνω ένα άλμα, πηδάω (ξεπερνώντας ένα εμπόδιο ή καλύπτοντας μία απόσταση)

Έχει την ίδια βασική έννοια όταν είναι ουσιαστικό: άλμα

Ο αόριστος και η μετοχή του συναντώνται και με τη μορφή ομαλού ρήματος: leaped

leapfrogging: το να κάνεις άλματα τεχνολογικά, οικονομικά ή άλλα, ουσιαστικά ξεπερνώντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια

Παραδείγματα:

leap
The wheel: a major leap forward
 • A frog can leap up to 20 times its length. Ο βάτραχος μπορεί να πηδήξει έως και 20 φορές το μήκος του.
 • Radical innovations often lead to leapfrogging. Σημαντικοί (ριζοσπαστικοί) νωτερισμοί συχνά οδηγούν σε leapfrogging.
 • She leapt out of the car and … Πήδηξε έξω απ’το αυτοκίνητο και …
 • When the clock struck 5:00 he leapt out of bed. Όταν το ρολόϊ χτύπησε 5, πήδηξε απ’το κρεβάτι.
 • The use of the wheel for transportation purposes was a major leap forward. Η χρήση του τροχού για μεταφορές ήταν ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός.
 • Since 1980 the Chinese economy leapt manyfold: from 2% to almost 20% of the World GDP. Από το 1980 η Κινεζική οικονομία έκανε πολλαπλά άλματα: από το 2% σε σχεδόν 20% του Παγκόσμιου Ακαθαρίστου Προϊόντος.
 • The result of the cost cutting was a giant leap in profits. Το αποτέλεσμα της περικοπής κόστους ήταν ένα γιγάντιο άλμα στα κέρδη.
 • They leapt from the flaming ship. Πήδηξαν από το φλεγόμενο πλοίο.
 • That’s one small step for man one giant leap for mankind (Neil Armstrong την στιγμή που πάτησε στο φεγγάρι) Ίσως το διασημότερο leap όλων των εποχών. Ένα μικρό βήμα για (έναν) άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα.
 • A cry of pain broke from the lad’s lips, and he leaped to his feet, tearing his hands away from Lord Henry’s grasp. Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (ελεύθερη μετάφραση) Μία κραυγή πόνου βγήκε από τα χείλια του και τινάχτηκε όρθιος απελευθερώνοντας τα χέρια του από τη λαβή του Λόρδου Χένρυ.
 • People were leaping up and down in their places and shouting … George Orwell – 1984 Άνθρωποι πήδαγαν πάνω – κάτω από τις θέσεις του και φώναζαν

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: