Επιστροφή σε Dictionary

mean (v)

εννοώ, σημαίνει

meaning: το νόημα, η σημασία

Παραδείγματα:

  • What does it mean? τι σημαίνει?
  • What do you mean? τι εννοείς?
  • I didn’t mean to hurt you. Δεν εννοούσα (δεν ήθελα) να σε πληγώσω
  • This present means a lot to me. Αυτό το δώρο σημαίνει πολλά για μένα
  • I meant to tell you the truth but you didn’t give me the chance Ήθελα να σου πω την αλήθεια αλλά δεν μου έδωσες την ευκαιρία
  • he meant a lot more than he could express with words εννοούσε πολλά περισσότερα απ’όσα μπορούσε να εκφράσει με λέξεις
  • “I took some wittles”, said the man “You mean stole,” said the sergeant. Charles Dickens – Great Expectations “Πήρα λίγο φαγητό” είπε ο άνθρωπος. “Εννοείς έκλεψες” είπε ο αστυνομικός.
  • He knew that he ought to have systematically worked it out and supervised it, and that he had meant to do it, and that it had never been done. Charles Dickens – A Tale of two Cities Ήξερε ότι έπρεπε να το είχε επεξεργαστεί συστηματικά, και ότι ήθελε να το κάνει αλλά πως ποτέ δεν έγινε.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: