Επιστροφή σε Dictionary

mean (n, adj)

το μέσον, το οικονομικό ή άλλο μέσον, ο τρόπος, ο μέσος (στη στατιστική), ο ενδιάμεσος

Παραδείγματα:

By all means, we have to succeed Πέπει να πετύχουμε ότι κι αν γίνει.

People were moving out of the destroyed city by all available means Ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει απ’ την κατεστραμένη πόλη με όλα τα μέσα .

The arithmetic mean of 3, 4, 8 and 9 is 6 Ο αριθμητικός μέσος του 3, του 4, του 8 και του 9 είναι το 6.

 

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: