Επιστροφή σε Dictionary

mistake (v, n)

κάνω λάθος, λάθος

Παραδείγματα:

  • I mistook her for someone else την πήρα για κάποια άλλη
  • We all make mistakes όλοι κάνουμε λάθη
  • You said that we’ll go to the theater tonight, if I’m not mistaken αν δεν απατώμαι είχες πει ότι θα πάμε στο θέατρο απόψε
  • I try not to make the same mistake twice προσπαθώ να μην κάνω το ίδιο λάθος δύο φορές
  • Inviting him to the party was a mistake Το να τον καλέσω στο πάρτυ ήταν λάθος
  • I am not so unreasonable, sir, as to think you at all responsible for my mistakes and wrong conclusions Charles Dickens – Great Expectations Δεν είμαι τόσο παράλογος, κύριε, που να σας θεωρώ υπεύθυνο για τα λάθη και τα εσφαλμένα συμπεράσματά μου

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: