Επιστροφή σε Dictionary

pronunciation (n)

προφορά

Μερικές φορές μπορεί και να σημαίνει την ανακοίνωση, τη δήλωση.

Το ρήμα του διαφέρει ελαφρώς στον τρόπο που γράφεται αλλά όχι στο νόημα.

pronounce: προφέρω

Παραδείγματα:

  • English pronunciation is difficult.  Η προφορά των Αγγλικών είναι δύσκολη.
  • This word has two different pronunciations with two different meanings.  Αυτή η λέξη έχει δύο διαφορετικές προφορές με δύο διαφορετικές έννοιες.
  • You do not pronounce the second “l” in Linocln. Το δεύτερο “λ” στο “Λίνκολν” δεν προφέρεται.
  • He was heavily injured and was pronounced dead upon arrival at the hospital. Ήταν βαριά τραυματισμένος και μόλις τον πήγαν στο νοσοκομείο ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

 

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: