Επιστροφή σε Dictionary

revolution (n)

επανάσταση

Σημαίνει επίσης και περιστροφή (π.χ. γύρω από έναν άξονα)

Παραδείγματα:

  • The french revolution was started in 1789. Η Γαλλική επανάσταση ξεκίνησε το 1789.
  • In Greek, the 25th of March, the Greek Independence Day, is called “The Revolution against the Ottoman Empire”. Στα Ελληνικά, η 25η Μαρτίου, η Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, λέγεται “Η επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας”.
  • The French revolution caused a shift of power from the church to the state. Η Γαλλική επανάσταση προκάλεσε μετακίνηση της εξουσίας απ’ την εκκλησία στην πολιτεία.
  • I think they want to make a revolution. Νομίζω θέλουν να κάνουν επανάσταση.
  • This engine can reach 12.000 RPM (Revolutions per Minute). Αυτός ο κινητήρας μπορεί να φτάσει τις 12.000 στροφές το λεπτό.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: