Επιστροφή σε Dictionary

rid (v)

απελευθερώνομαι, ξεφορτώνομαι, απαλλάσσομαι (από κάτι)

Get rid of all these extra pounds ξεφορτώσου τα επιπλέον κιλά

Μερικές φορές ο αόριστος και η μετοχή του: ridded όπως τα ομαλά ρήματα.

Πολύ συχνά στη μορφή: get rid of …. ή εναλλακτικά: be rid of …

Παραδείγματα:

  • Get rid of all these extra pounds ξεφορτώσου τα επιπλέον κιλά (λίβρες)
  • Rid yourself of all the worries απελευθερώσου απ’ τις σκοτούρες
  • It’s not easy to get rid of all your feelings Δεν είναι εύκολο να απαλλαγείς απ’όλα τα συναισθήματά σου
  • I wanted to be get of my debts, so I saved and saved and then saved some more. Ήθελα να απαλλαγώ απ’τα χρέη μου, γιαυτό έκανα οικονομία και μετά κι άλλη οικονομία και μετά έκανα και λίγη ακόμα οικονομία.
  • Humanity has to rid itselft of poverty Η ανθρωπότητα πρέπει να ξεφορτωθεί τη φτώχια
  • I still can’t get rid of this air of suspicion in our relationship Ακόμα δεν μπορώ να απελευθερώσω τη σχέση μας απ’αυτόν τον αέρα καχυποψίας
  • … I had tried to rid myself of the stain of the prison before meeting her … Charles Dickens – Great Expectations … είχα προσπαθήσει ν΄απελευθερώσω τον εαυτό μου απ’το στίγμα του φυλακισμένου πριν την συναντήσω

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: