Επιστροφή σε Dictionary

rise (v, n)

σηκώνομαι, εγείρομαι, ανεβαίνω, αναρριχώμαι, αυξάνομαι

ουσιαστικό με παρόμοιες έννοιες

Παραδείγματα:

mushroom_cloud_rising
The mushroom cloud rising over Hiroshima, Japan.
 • The rise and fall of the Roman Empire Η άνοδος και πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
 • On the third day he rose again …, He rose from the grave … Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τον τάφο.
 • He rose from his seat and started pacing slowly towards the window Σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να βηματίζει αργά προς το παράθυρο
 • Rise and shine! Σήκω και λάμψε (φράση που μπορούμε να πούμε σε κάποιον  μαχμουρλή που προσπαθούμε να ξυπνήσουμε το πρωί)
 • The sun rises every day and shines when  it’s  not  cloudy Ο ήλιος ανατέλει κάθε μέρα και λάμπει όταν δεν έχει συννεφιά.
 • “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified? But he has risen! He is not here!” Ψάχνετε για τον Ιησού τον Ναζωραίο που σταυρώθηκε? Αναστήθηκε! Δεν είναι εδώ!
 • Inflation and unemployment rise at the same time and so does uncertainty for the future   Πληθωρισμός και ανεργία αυξάνονται ταυτόχρονα και το ίδιο κάνει κι η αβεβαιότητα για το μέλλον.
 • The mushroom cloud caused by the first nuclear bomb rose to over 60,000 feet.  Το μανιτάρι (σύννεφο) που προκάλεσε η πρώτη ατομική βόμβα υψώθηκε στα περισσότερα από 60.000 πόδια.
 • It’s difficult in times like these: ideals, dreams and cherished hopes rise within us, only to be crushed by grim reality. Anne Frank – The Diary Of A Young Girl Είναι δύσκολα σε καιρούς σαν κι αυτούς: ιδεώδη, όνειρα και λατρεμένες ελπίδες δημιουργούνται μέσα μας, για να συντριβούν από τη θλιβερή πραγματικότητα.
 • When you have reached your fifteenth year,” said the grand-mother, “you will have permission to rise up out of the sea, to sit on the rocks in the moonlight, while the great ships are sailing by; and then you will see both forests and towns. Hans Christian Andersen – The Little Mermaid Όταν φτάσεις τα δεκαπέντε, είπε η γιαγιά, θα έχεις την άδεια να βγεις από τη θάλασσα, να κάτσεις στα βράχια κάτω από το φως του φεγγαριού ενώ θα περνάνε μεγάλα πλοία, και τότε θα δεις και τις πόλεις και τα δάση.
 • … it was sufficiently dark to enable us to rise, which gave me great pleasure, though the first rush of fresh air down the hatch made me vomit … Stephen King Hall, The Diary of a U-boat Commander … ήταν αρκετά σκοτεινά ώστε να μπορούμε να αναδυθούμε, πράγμα που μου έδωσε μεγάλη ικανοποίηση, παρόλο που ο φρέσκος (καθαρός) αέρας από την μπουκαπόρτα με έκανε να κάνω εμετό …

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: