Επιστροφή σε Dictionary

say (v, n)

λέω, μιλάω, ρητό, λόγος

Παραδείγματα:

 • I asked him but he didn’t say anything about the … Τον ρώτησα αλλά δεν (μου) είπε τίποτα για το …
 • The people of the UK may need to have a final say on Brexit Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσει μια τελευταία φορά για το Brexit (ελεύθερη μετάφραση)
 • You say Yes, I say No The Beatles Εσύ λες ναι, εγώ λέω όχι
 • What did you say your name is? Ποιό είπες είναι το όνομά σου?
 • Say John, how did you go to school yesterday with all that snow on the streets? (ιδιωματισμός) Δε μου λες Γιάννη, πως πήγες στο σχολείο χτες με όλο αυτό το χιόνι στους δρόμους?
 • They say he is cheating on his wife Λένε (ο κόσμος) ότι απατάει τη γυναίκα του
 • “Who says I can’t ride this horse”, said Alexander. Ποιός λέει ότι δεν μπορώ να ιππεύσω αυτό το άλογο, είπε ο Αλέξανδρος.
 • you can say that again αυτό ξαναπέστο (ιδιωματισμός ακριβώς όπως στα Ελληνικά)
 • Trump said we’ve nearly wiped out ISIS. Here’s what actually happened.
  The Washington Post 7-2-2019 Ο Τραμπ είπε ότι έχουμε σχεδόν εξουδετερώσει τον ISIS. Να τι συνέβη στ’αλήθεια.
 • “My dear Handel,” Herbert would say to me, in all sincerity, “if you will believe me, those very words were on my lips, by a strange coincidence”. Charles Dickens – Great Expectations “Αγαπητέ μου Χαντλ” θα μου έλεγε ο Χερμπερτ τελειώς ειλικρινά, “εάν με πιστεύεις, αυτές ακριβώς οι λέξεις ήταν στα χείλια μου. Περίεργη σύμπτωση”.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: