Επιστροφή σε Dictionary

should (modal)

shouldπρέπει να …, έχω υποχρέωση να …, θά’πρεπε να …

modal verb, δεν αλλάζει στο γ’ πρόσωπο, δηλ. he/she/it should, είναι ο αόριστος του shall και μπορεί να είναι μόνο του μόνο αν είναι σε μία πρόταση που είναι η απάντηση σε μία ερώτηση. Αλλιώς συνοδεύει πάντα κάποιο άλλο ρήμα. Δεν παίρνει to ανάμεσα σ’ αυτό και στο ρήμα που συνοδεύει.

Αν και είναι ισοδύναμο του ought to, οι Αμερικανοί το προτιμούν.

O χαρακτήρας του ρήματος που συνοδεύει αλλάζει δίνοντάς του ένα από τα παρακάτω νοήματα:

α. ηθική υποχρέωση ή/και καθήκον για κάτι,

β. συμβουλή για κάτι (που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη),

γ. πιθανότητα να γίνει κάτι ή και το αντίθετο (μειωμένη πιθανότητα).

Η άρνησή του είναι should not αλλά θα τη βρείτε και στη συνεπτυγμένη μορφή της σαν μία λέξη: shouldn’t.

Παραδείγματα:

  • You should give her a chance too! Θα ‘πρεπε να της δώσης κι αυτής μια ευκαιρία. Δηλ. είναι υποχρέωσή σου.
  • You should never desert your post. Δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψεις το πόστο σου. Υποχρέωση/κανόνας.
  • He’s looking up at you. You should never let him down. Προσβλέπει σε σένα. Δεν θα πρέπει ποτέ να τον απογοητεύσεις. Υποχρέωση/συμβουλή.
  • You should take his advice very seriously. Θα πρέπει να λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη σου τη συμβουλή του. Υποχρέωση/συμβουλή.
  • It should be sunny tomorrow. Θα πρέπει να έχει ήλιο αύριο. Πιθανότητα.
  • You should backup your hard disk every now and then. Πρέπει κάθε τόσο να κάνεις αντίγραφο ασφαλείας από το σκληρό σου δίσκο.
  • You should trust your doctor’s advice. Πρέπει να εμπιστεύεσαι τις συστάσεις του γιατρού σου.
  • Should you decide to reject my proposal, …  Εάν αποφασίσεις να αρνηθείς την πρότασή μου, …
  • Should we be afraid of the Ebola virus? Πρέπει να μας φοβίζει ο ιός Έμπολα?
  • This new legislation should put an end to the uncontrolled use of … Αυτή η νέα νομοθεσία θα πρέπει (να μπορέσει) να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση του (των) …

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: