Επιστροφή σε Dictionary

show (v, n)

δείχνω, επιδεικνύω, αποδεικνύω (στα μαθηματικά)

ουσιαστικό με παρόμοιες έννοιες

Παραδείγματα:

  • he showed me his new toy μου έδειξε το καινούργιο του παιχνίδι
  • she didn’t show up for the exams δεν εμφανίστηκε για τις εξετάσεις
  • The missile launch was a show of force Η εκτόξευση πυραύλου ήταν μία επίδειξη ισχύος
  • It has been shown by Pythagoras that the hypotenuse of a right triangle is … έχει αποδειχτεί από τον Πυθαγόρα ότι η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι …
  • don’t apologize so often. It is a show of weakness μην ζητάς συγνώμη συνέχεια. Είναι ένδειξη αδυναμίας
  • it was a show of humility that didn’t convince anyone ήταν μία επίδειξη ταπεινοφροσύνης που δεν έπεισε κανέναν
  • Eight days a week is not enough to show I care. The Beatles – Eight days a week Οχτώ μέρες την βδομάδα δεν φτάνουν για να σου (απο)δείξω πόσο νοιάζομαι.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: