Επιστροφή σε Dictionary

speak (v), speech (n)

the speaker
The Speaker of the House of Representatives είναι η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων (ΗΠΑ)

μιλάω, λέω

speech είναι το ουσιαστικό του και σημαίνει φυσικά: λόγος, ομιλία

Παραδείγματα:

 • Do you speak English? Μιλάτε Αγγλικά?
 • He leaned across the table so as to be able to speak without shouting έσκυψε πάνω από το τραπέζι ώστε να μπορεί να μιλάει χωρίς να φωνάζει
 • Speak up! μίλα (πιο δυνατά)
 • Speak out! μίλα επιτέλους
 • Speak your mind! μίλα δηλ. πες τη γνώμη σου (μη διστάζεις)
 • They sat in front of me and started speaking κάτσανε μπροστά μου κι άρχισαν να μιλάνε
 • I would like to speak to Mr. Jones Θα ήθελα να μιλήσω στον κ. Jones
 • … made every movement, every sound, every contact, every word that he had to speak or listen to, an agony (1984, George Orwell).
 • I wanted to speak to her but she was not available
 • I meant to say something but she put her hand over my mouth preventing me from speaking ήθελα να πω κάτι αλλά έβαλε το χέρι της πάνω στο στόμα μη επιτρέποντάς μου να μιλήσω
 • She began speaking in a low murmur ξεκίνησε να μιλάει με ένα χαμηλόφωνο μουρμουρητό
 • She said something and then she never spoke again είπε κάτι και μετά δεν μίλησε ποτέ ξανά

και το παραγόμενο ουσιαστικό speaker: ομιλητής, ηχείο

και κάποιες κάπως ιδιωματικές χρήσεις:

 • The time it took him to solve the equation spoke volumes about his ability and knowledge in mathematics Ο χρόνος που του πήρε να λύσει την εξίσωση είπε πολλά για την ικανότητα και τις γνώσεις του στα μαθηματικά
 • That ship has already sailed, so to speak (So to speak, Sting) Το πλοίο έχει ήδη φύγει (κατά κάποιο τρόπο)
 • For the new MPs it was the first day at school, so to speak Για τους νέους βουλευτές ήταν η πρώτη τους μέρα στο σχολείο (κατά κάποιο τρόπο)
 • After what he said he became, in a manner of speaking, the black sheep of the flock Μετά από αυτό που είπε έγινε (κατά κάποιο τρόπο) το μαύρο πρόβατο του κοπαδιού
 • Mr. Georgiou spoke very highly of you Ο κ. Γεωργίου μιλάει με πολύ καλά λόγια για σας
 • After that incident they are no longer on speaking terms Μετά από αυτό το συμβάν δεν μιλάνε πλέον (μεταξύ τους)
 • You can’t ask her to marry you. She is already spoken for Δεν μπορείς να τη ζητήσεις σε γάμο. Είναι κι όλας δεσμευμένη.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: