Επιστροφή σε Dictionary

spin (v, n)


περιστρέφομαι (με ταχύτητα), τυλίγω, περιστροφή (όπως μία σβούρα), γυρίζω

Παραδείγματα:

  • The wheels of the car spin as the car moves Οι τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται καθώς το αυτ/το κινείται.
  • In a front-wheel driven car the rear wheels spin freely Σε ένα προσθιοκίνητο αυτ/το οι πίσω τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα
  • do electrons spin around the nucleus of atoms? περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα του ατόμου?
  • The planets spin around the sun. Οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο.
  • A gyroscope contains a spinning disk. Το γυροσκόπιο περιέχει έναν δίσκο που περιστρέφεται.
  • A spider spins its web and then waits for its prey to be caught. Μία αράχνη φτιάχνει τον ιστό της και μετά περιμένει να πιαστεί η λεία της.
  • My washing machine does not spin. It’s broken. Το πλυντήριό μου έχει χαλάσει. (Ο κάδος) δεν γυρίζει.
  • The stern of the sinking Titanic came up into the air and the propellers were still spinning. Η πρύμνη του βυθιζόμενου Τιτανικού ανέβηκε ψηλά στον αέρα και οι προπέλες του συνέχιζαν να γυρίζουν.
  • The car was stuck in the mud. The wheels spun round but the car wouldn’t move. Το αυτ/το ήταν κολλημένο στη λάσπη. Οι τροχοί γύριζαν αλλά το αυτ/το δεν προχωρούσε.
  • I took my girlfriend for a spin in my new car Πήγα την κοπέλλα μου μια βόλτα με το καινούργιο μου αυτοκίνητο

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: