Επιστροφή σε Dictionary

split (v, n, adj)

χωρίζω, μοιράζω, διαιρώ

Επίθετο και ουσιαστικό με την ίδια βασική έννοια όπως και το ρήμα

Παραδείγματα:

split
You must split a banana in two pieces to make a Banana Split
 • John and Jane are no longer together. They split 3 months ago. Ο Τζων και η Τζέϊν δεν είναι πλέον μαζί. Χώρισαν πριν από 3 μήνες.
 • The atom bomb is based on splitting the atom. Η ατομική βόμβα βασίζεται στην διάσπαση του ατόμου.
 • A banana split is a dessert with a banana cut in two pieces lengthwise. Το μπανάνασπλιτ είναι ένα επιδόρπιο με μπανάνα χωρισμένη στα δύο κατα μήκος.
 • Do you want to split this Pizza and share it? Θέλεις να μοιραστούμε αυτήν την Πίτσα?
 • If I win the Lotto, I’m gonna split the money with you. Εάν κερδίσω το Λόττο θα μοιραστώ τα λεφτά μαζί σου.
 • Further down the road splits in two. You hold on to the right. Πιό κάτω ο δρόμος χωρίζεται σε δύο. Εσύ μένεις δεξιά.
 • It is time for me to split. Είναι ώρα να φύγω.
 • I’ll make you a nice split-pea soup with ham. Θα σου κάνω μία ωραία μπιζελόσουπα με ζαμπόν.
 • When darkness came on, sky and sea roared and split with the thunder, and blazed with the lightning, … Herman Melville – Moby Dick; or The Whale Όταν ήρθε το σκοτάδι, ουρανός και θάλασσα θέριεψαν και χώρισαν με τη βροντή κι άστραψαν με τον κεραυνό …
 • The Conservative Party is facing an irrevocable split over Brexit, senior Tories said yesterday, … The Times – Dec. 14 2018 Το συντηρητικό κόμμα είναι αντιμέτωπο με οριστική διάσπαση εξαιτίας του Μπρέξιτ, δήλωσαν ανώτερα μέλη του χτες …
 • And as mere human knowledge can split a ray of light and analyse the manner of its composition, so, … Charles Dickens – A Tale of two Cities Και καθώς μόνη της η ανθρώπινη γνώση μπορεί να διασπάσει μία ακτίνα φωτός και ν’αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή συντίθεται, έτσι …
 • … he wrote from an inner core which could not be split nor even marked nor scratched. Ernest Hemingway – Garden of Eden … έγραψε μέσα από την ψυχή του η οποία δεν μπορούσε ούτε να χωριστεί ούτε να σημαδευτεί ούτε να γρατζουνιστεί.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: