Επιστροφή σε Dictionary

stand (v, n)

στέκομαι, περιμένω, στήσιμο, σημείο στάσης (ή πώλησης)

κάποιες φορές θα το μεταφράσουμε και: αντέχω, υποφέρω

Παραδείγματα:

  • He was just standing there doing nothing Στεκόταν απλώς εκεί χωρίς να κάνει κάτι
  • After the song the public gave Pavarotti a standing ovation. Μετά το τραγούδι το κοινό χειροκρότησε όρθιο τον Παβαρόττι.
  • As soon as the teacher came into the class all the students stood up. Όταν ο δάσκαλος μπήκε στην τάξη όλοι οι μαθητές σηκώθηκαν.
  • She stood still and waited until the tiger moved away Έμεινε ακίνητη περιμένοντας μέχρι ο τίγρης να απομακρυνθεί
  • don’t stand there staring at me τι στέκεσαι εκεί και με κοιτάς
  • I can’t stand his his continuous insinuations. Δεν μπορώ ν’αντέξω τους συνεχείς υπαινιγμούς του.
  • I was looking for a newspaper stand in the neighborhood έψαχνα για ένα κουτί με εφημερίδες στην γειτονιά
  • I will stand my ground Tom Petty – I Won’t Back Down Θα υπερασπιστώ το έδαφός μου (και γενικότερα αυτό που είναι δικό μου)
  • … had been standing near enough for her to hear a conversation between him and … Jane Austen – Pride and Prejudice … στεκόταν αρκετά κοντά της ώστε ν’ακούει τη συζήτηση που γινόταν ανάμεσα σ’αυτόν και …

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: