Επιστροφή σε Dictionary

take (v, n)

παίρνω, λαμβάνω

ουσιαστικό με παρόμοιες έννοιες.

Λέξη με πολλά phrasal verbs.

Παραδείγματα:

take my hand
take my hand
 • take my hand and walk with me πάρε (κράτα) το χέρι μου και περπάτησε μαζί μου
 • Let’s take a walk. It’s too noisy in here πάμε μια βόλτα. Έχει πολύ θόρυβο εδώ μέσα
 • Take a seat Κάθισε (πάρε μια θέση)
 • take a bus, a taxi, etc to get from A to B πάρε το λεωφορείο, ένα ταξί για να πάς από το Α στο Β
 • you have to take this exam before the end of the semester πρέπει να πάρεις αυτή την εξέταση πριν το τέλος του εξαμήνου
 • she took my job after I left the company πήρε (αυτή) τη δουλειά μου αφού έφυγα από την εταιρία
 • what do you take me for? για τι με περνάς (π.χ. για ηλίθιο)?
 • it takes about 5 hours from Athens to Thessaloniki παίρνει 5 ώρες από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη
 • Take me to church (nice song, Hozier) Πάρε με (πήγαινέ με) στην εκκλησία
 • take a number and wait until someone calls you πάρε έναν αριθμό και περίμενε μέχρι να σε φωνάξει κάποιος
 • take this medical test now. It is free and it could save your life πάρε αυτό το ιατρικό τεστ τώρα. Είναι δωρεάν και μπορεί να σου σώσει τη ζωή
 • his health took suddenly a turn for the worse η υγεία του ξαφνικά χειροτέρεψε
 • I took her for her sister την πέρασα για την αδελφή της
 • Olympic Airways took delivery of its first Boeing 747 in 1973 Η Ολυμπιακή Αεροπορία παρέλαβε το πρώτο της Boeing 747 το 1973
take a photo
taking a photo
 • take your time με την ησυχία σου (δεν υπάρχει βία)
 • take a look at this photograph and tell me what you think ρίξε μια ματιά σ’αυτή τη φωτογραφία και πες μου τι νομίζεις
 • take over while I am away ανέλαβε εσύ όσο εγώ λείπω
 • take this pill and call me in the morning πάρε αυτό το χάπι και τηλεφώνησέ μου το πρωί
 • I was taken by surprise αιφνιδιάστηκα
 • take off your coat βγάλε το παλτό σου
 • take a ride, a photograph, your pulse, a bath, a measurement πάρε (πάμε) μια βόλτα (ελεύθερη μετάφραση), μια φωτογραφία, (μέτρησε) τον παλμό σου, (κάνε) ένα μπάνιο, μία μέτρηση
 • take care! να είσαι καλά (δηλ. κατά λέξη πρόσεχε τον εαυτό σου)

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: