Επιστροφή σε Dictionary

tell (v)

αφηγούμαι, λέω

μερικές φορές θα το μεταφράσουμε και ξεχωρίζω

Παραδείγματα:

 • She told the little girl a story. The little girl fell asleep before the end of the story. Είπε στο κοριτσάκι ένα παραμύθι. Το κοριτσάκι αποκοιμήθηκε πιν το τέλος του παραμυθιού.
 • So you think you can tell heaven from hell μπορείς να ξεχωρίσεις τον παράδεισο απ’την κόλαση (Pink Floyd, Wish you were here).
 • This is a secret. Don’t tell anyone. Αυτό είναι μυστικό. Μην το πεις σε κανέναν.
 • Tell me lies, tell me sweet little lies. Πες μου ψέματα, πες μου μικρά γλυκά ψέματα (Fleetwood Mac, Little Lies).
 • What did you tell Mary. She seems very upset. Τι είπες στην Μαρία. Φαίνεται πολύ ταραγμένη.
 • I’m telling you, he tried to steel and he was caught. Σου λέω, προσπάθησε να κλέψει αλλά τον πιάσανε.
 • I want to tell her that I love her but I hesitate. Θέλω να της πω ότι την αγαπάω αλλά διστάζω.
 • Everybody tells me she is cheating on me but I don’t believe them. Όλοι μου λένει ότι με απατά αλλά εγώ δεν τους πιστεύω.
 • How could I forget to tell you that … . Πως μπόρεσα να ξεχάσω να σου πω ότι … .
 • If you start telling lies, after a while nobody believes you even when you tell the truth. Αν αρχίσεις να λες ψέματα, μετά από λίγο κανείς δεν σε πιστεύει ακόμα κι όταν λες την αλήθεια.
 • Something tells me that we’ve met before. Κάτι μου λέει ότι έχουμε γνωριστεί στο παρελθόν.
 • He used to tell very amusing stories. Παλιά έλεγε διασκεδαστικές ιστορίες.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: