Επιστροφή σε Dictionary

think (v)

σκέφτομαι, συλλογίζομαι, νομίζω, πιστεύω

τα ουσιαστικά του thinking και thought: το να σκέφτεσαι και σκέψεις αντίστοιχα

Παραδείγματα:

think thought thought
the Thinker του Auguste Rodin
  • I’ll think about your offer θα σκεφτώ την προσφορά σου
  • Don’t think about it too much. There isn’t enough time. Μην το σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος.
  • Stop smoking, think about your children Σταμάτα το κάπνισμα, σκέψου τα παιδιά σου
  • what do you think, will she be there? τι νομίζεις, θα είν’εκεί?
  • Don’t think about it anymore. It’s over now. Μην το σκέφτεσαι άλλο. Πέρασε τώρα.
  • I’ll give you a penny for your thoughts (ιδιωματισμός) Θα σου δώσω ένα λεπτό (δηλ. 0,01€) για τις σκέψεις σου, δηλ. θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεσαι.
  • I found her deep in her thoughts Την βρήκα βυθισμένη στις σκέψεις της
  • Any thinking person would reject his proposal. Οποιοσδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος θα απέρριπτε αυτήν την πρόταση.
  • … though I think that I have considerable ability as a writer, yet abler pens than mine have abandoned in despair the task of describing a modern battle. Stephen King Hall – The Diary of a U-boat Commander … παρόλο που νομίζω ότι έχω σημαντική ικανότητα σαν συγγραφέας, ωστόσο πολύ ικανότερες πέννες απ’την δική μου έχουν με απόγνωση εγκαταλείψει την προσπάθεια να περιγράψουν τον σύγχρονο πόλεμο.


Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: