Επιστροφή σε Dictionary

TOEFL

TOEFL (αρχικά)

Test of English as a Foreign Language

Είναι το τεστ που θα χρειαστεί να δώσετε για σπουδές σε Αγγλόφωνη χώρα. Παρόλο που είναι πολύ διαδεδομένο τεστ, κάποια πανεπιστήμια μπορεί να δέχονται κι άλλα τεστ σαν απόδειξη ικανότητας στα Αγγλικά (Lower, Proficiency, κ.α.).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar