Επιστροφή σε Dictionary

use (v, n)

Time flies. Use it wisely!

χρησιμοποιώ, χρήση

Προσοχή: η προφορά είναι διαφορετική στο ρήμα (γιούζ) απ’ότι στο ουσιαστικό (γιούς).

Παραδείγματα:

 • I only use bio products Χρησιμοποιώ μόνο βιολογικά  προϊόντα.
 • They use child labor to produce this product Χρησιμοποιούν ανήλικους εργαζόμενους για την παραγωγή αυτού του προϊόντος.
 • Use your brain Χρησιμοποίησε το μυαλό σου.
 • You must use both hands to hold the wheel when driving Πρέπει να χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια για να κρατάς το τιμόνι όταν οδηγάς.
 • That song from Beatles only uses 13 words Αυτό το τραγούδι των Μπίτλς χρησιμοποιεί μόνο 13 λέξεις.
 • You must not use your car horn in populated areas Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς την κόρνα σε κατοικημένες περιοχές.
 • The use of chemical weapons is forbidden Η χρήση χημικών όπλων είναι απαγορευμένη
 • You are allowed to use a calculator during the exam Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις 
  calculator κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • The use of narcotics is illegal in this country Η χρήση ναρκωτικών είναι παράνομη σ’αυτή τη χώρα.
 • The use of winter tires is mandatory from October to April Η χρήση χειμερινών ελαστικών είναι υποχρεωτική από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.
 • The use of too much sugar is a very unhealthy habit Η χρήση πολλής ζάχαρης είναι μία πολύ ανθυγιεινή συνήθεια.

Επίσης, σχεδόν συνώνυμο ουσιαστικό είναι το usage. Λέμε σχεδόν γιατί υπάρχει μία μικρή διαφορά: το usage σημαίνει περισσότερο τον τρόπο χρήσης κάποιου πράγματος, υλικού κλπ.

Παραδείγματα:

 • The guarantee of this product is void without proper usage Η εγγύηση αυτού του προϊόντος ακυρώνεται χωρίς σωστή χρήση.
 • Read the instructions for proper usage of this drug Διαβάστε τις οδηγίες για τη σωστή χρήση αυτού του φαρμάκου.
 • Correct usage of tenses is essential for speaking acceptable English Η σωστή χρήση των χρόνων είναι απαραίτητη για αποδεκτή ομιλία των Αγγλικών.
 • He was angry because he had received ill usage  Ήταν θυμωμένος γιατί του φέρθηκαν άσχημα.
 • He was a native of Cape Cod; and hence, according to local usage, was called a Cape-Cod-man (Moby Dick; or, The Whale, Herman Melville)  Ήταν ντόπιος του Cape-Cod  κι έτσι τον έλεγαν  Cape-Cod-άνθρωπο.
 • But now, after such dishonorable usage, who can tell what were his designs on her (Sense and Sensibility, Jane Austen) Αλλά τώρα, μετά από τέτοια ταπεινωτική (ελεύθερη μετάφραση) συμπεριφορά, ποιός να ξέρει ποιά ήταν τα σχέδιά του γι’αυτήν.
 • It is an old car. It shows age and usage.  Είναι ένα παλιό αυτοκίνητο. Το δείχνουν η ηλικία του και η φθορά του.
 • … If a king should fall under such contempt or envy that he could not keep his subjects in their duty but by oppression and ill usage, … (Utopia, Thomas More) Εάν ένας βασιλιάς περιφρονηθεί (από τον λαό) ή επιθυμήσει να κρατήσει τον λαό του σε τάξη μέσω καταπίεσης και κακής συμπεριφοράς (ελεύθερη μετάφραση) …

Τέλος θα ήταν σημαντική παράληψη να μην αναφέρω τη χρήση του κατά κάποιον τρόπο modal ρήματος used to.

Αρέσει σε %d bloggers: