Επιστροφή σε Επίθετα – Adjectives: χωρίς αυτά πολλές λέξεις θα ήταν … “γυμνές”

Απείθαρχα Επίθετα

Μονοσύλλαβα και δισύλλαβα επίθετα

που δεν ακολουθούν τον ίδιο κανόνα

στον συγκριτικό και υπερθετικό:

  • bad, worse, worst
  • far, farther, farthest
  • far, further, furthest
  • good, better, best
  • little, less, least
  • little, smaller, smallest
  • many, more, most
  • much, more, most
  • old, elder, eldest (έχει διαφορετικό νόημα από το old, older, oldest)
  • well, better, best

Το έχετε κατακτήσει το θέμα?

Πάρτε το σχετικό Quiz.

Αρέσει σε %d bloggers: