Επιστροφή σε Grammar

Όλα τα ανώμαλα ρήματα σε μία λίστα με την έννοια τους – All irregular verbs

Σε μία λίστα για ταχύτερη πρόσβαση. Παραθέτουμε τη μετάφρασή τους αλλά λόγω έλλειψης χώρου σ’ αυτή τη σελίδα, αυτή είναι μόνο ενδεικτική. Για περισσότερες λεπτομέρειες στο Dictionary (θυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε τις λέξεις του λεξικού επίσης και με το search box πάνω δεξιά).

Δυστυχώς, αυτά τα 150 ρήματα, πρέπει να τα μάθετε απ’ έξω. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολλές επαναλήψεις. Υπάρχει, ωστόσο, ένας τρόπος να διευκολύνετε αυτή την διαδικασία. Τα έχουμε χωρίσει σε 7 ομάδες ανάλογα με την “ανωμαλία” τους.

ΡήμαVerb ΑόριστοςPast Μετοχή ΑορίστουPast Participle Μετοχή ΕνεστώτοςPresent Participle Έννοια(ενδεικτικά)
arise arose arisen arising διεγείρομαι, σηκώνομαι
awake awoke awoken awaking ξυπνάω
be was/were been being είμαι, υπάρχω, υφίσταμαι
beat beat beaten beating χτυπάω, εξουθενωμένος
become became become becoming γίνομαι, ταιριάζω
begin began begun beginning ξεκινώ
bend bent bent bending λυγίζω
bet bet
betted
bet
betted
betting στοιχηματίζω
bid bid
bade
bid
bidden
bidding κάνω μια προσφορά κ.α.
bite bit bitten
bit
biting δαγκώνω, δαγκωματιά, δάγκωμα αλλά και τσίμπημα (π.χ. από έντομο)
bleed bled bled bleeding αιμορραγώ
blow blew blown blowing εκρήγνυμαι
break broke broken breaking σπάω
breed bred bred breeding εκτρέφω
bring brought brought bringing φέρνω
broadcast broadcast broadcast broadcasting εκπέμπω (π.χ. ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα)
build built built building χτίζω
burn burnt
burned
burnt
burned
burning καίω
burst burst burst bursting εκρήγνυμαι
buy bought bought buying αγοράζω
cast cast cast casting ρίχνω, χυτεύω
catch caught caught catching πιάνω
choose chose chosen choosing διαλέγω
clap clapt
clapped
clapt
clapped
clapping χτυπάω παλαμάκια
cling clung clung clinging πιάνομαι (από κάτι)
come came come coming έρχομαι, φτάνω
cost cost cost costing κοστίζω
creep crept crept creeping έρπω
cut cut cut cutting κόβω
deal dealt dealt dealing κάνω συμφωνία
dig dug dug digging σκάβω
dive dove
dived
dove
dived
diving καταδύομαι
do did done doing κάνω
draw drew drawn drawing σύρω, σχεδιάζω, κλήρωση
dream dreamt
dreamed
dreamt
dreamed
dreaming ονειρεύομαι
drink drank drunk drinking πίνω
drive drove driven driving οδηγώ, κινώ κάτι προς μία κατεύθυνση, κα
dwell dwelt
dwelled
dwelt
dwelled
dwelling κατοικώ
eat ate eaten eating τρώω
fall fell fallen falling πέφτω, καταλαγιάζω
feed fed fed feeding τρέφω
feel felt felt feeling αισθάνομαι
fight fought fought fighting παλεύω, μάχομαι
find found found finding βρίσκω
fit fit
fitted
fit
fitted
fitting ταιριάζω
flee fled fled fleeing φεύγω, διαφεύγω
fling flung flung flinging πετάω
fly flew flown flying πετάω
forbid forbade forbidden forbidding απαγορεύω
forget forgot forgotten forgetting ξεχνάω
forgive forgave forgiven forgiving συγχωρώ
freeze froze frozen freezing παγώνω
get got got getting παίρνω και πολλές άλλες έννοιες
give gave given giving δίνω
go went gone going πηγαίνω, φεύγω, έτοιμος
grind ground ground grinding τρίβω, κ.α.
grow grew grown growing μεγαλώνω
hang hung hung hanging κρεμάω
have had had having έχω
hear heard heard hearing ακούω
hide hid hidden hiding κρύβω, κρύβομαι, κρυψώνα
hit hit hit hitting χτυπάω
hold held held holding κρατώ, συγκρατώ, σταθεροποιώ, κράτημα
hurt hurt hurt hurting πληγώνω
keep kept kept keeping κρατώ, διατηρώ, συνεχίζω, φυλάω, κα
kneel knelt knelt kneeling γονατίζω, γονάτισμα
know knew known knowing γνωρίζω
lay laid laid laying απλώνω, εναποθέτω, βάζω
lead led led leading οδηγώ, καθοδηγώ, οδηγός, αρχηγός, κα
leap leapt
leaped
leapt
leaped
leaping κάνω άλμα
leave left left leaving φεύγω, παραιτούμαι, φεύγω με άδεια
lend lent lent lending δανείζω
let let let letting επιτρέπω
lie lay lain lying κείτομαι
light lit
lighted
lit
lighted
lighting φωτίζω, φωτεινός, ελαφρύς
lose lost lost losing χάνω
make made made making κάνω, φτιάχνω, καθιστώ, είδος, μάρκα
mean meant meant meaning σημαίνω
meet met met meeting συναντώ, γνωρίζω, συνάντηση
mistake mistook mistaken mistaking κάνω λάθος, λάθος
pay paid paid paying πληρώνω, πληρωμή, επί πληρωμή
prove proved proven
proved
proving αποδεικνύω
put put put putting βάζω
quit quit quit quitting παραιτούμαι
read read read reading διαβάζω
rid rid rid ridding ξεφορτώνομαι
ride rode ridden riding ιππεύω, μετακινούμαι με αυτ/το, μοτ/τα κλπ
ring rang rung ringing κουδουνίζω
rise rose risen rising σηκώνομαι, εγείρομαι
run ran run running τρέχω

say said said saying λέω, μιλάω, ρητό
see saw seen seeing βλέπω
seek sought sought seeking ψάχνω, αναζητώ, επιδιώκω
sell sold sold selling πουλάω, πώληση
send sent sent sending στέλνω
set set set setting τοποθετώ
sew sewed sewn sewing συρράπτω, ράβω, μπαλώνω
shake shook shaken shaking κουνάω, ταρακουνάω, τρέμω
shave shaved shaven
shaved
shaving ξυρίζομαι, ξυρίζω
shine shone shone shining λάμπω, λάμψη
shoot shot shot shooting πυροβολώ, πετάγομαι, φωτογραφίζω
show showed shown showing δείχνω, επιδεικνύω
shrink shrank shrunk
shrunken
shrinking συρρικνώνομαι
shut shut shut shutting κλείνω
sing sang sung singing τραγουδώ
sink sank sunk sinking βυθίζω
sit sat sat sitting κάθομαι, παραμένω ήσυχος
sleep slept slept sleeping κοιμάμαι
slide slid slid sliding γλισστρώ, ολισθαίνω
slit slit slit slitting κόβω, χαρακώνω
smell smelt
smelled
smelt
smelled
smelling μυρίζω
speak spoke spoken speaking μιλάω
speed sped sped speeding κινούμαι γρήγορα, ταχύτητα
spend spent spent spending ξοδεύω
spill spilt
spilled
spilt
spilled
spilling χύνω
spin spun spun spinning περιστρέφομαι (με ταχύτητα), τυλίγω, κα
spit spat spat spitting φτύνω, φτύσιμο
split split split splitting χωρίζω
spoil spoilt
spoiled
spoilt
spoiled
spoiling χαλάω
spread spread spread spreading ανοίγω
spring sprang sprung springing πετάγομαι
stand stood stood standing στέκομαι, περιμένω
steal stole stolen stealing κλέβω
stick stuck stuck sticking κολλάω, σταθεροποιώ
sting stung stung stinging κεντρίζω, δαγκώνω ή τσιμπάω (όπως ένα έντομο)
stink stank stunk stinking βρωμάω
strike struck struck striking χτυπάω, χτύπημα, απεργώ, απεργία
strip stript
stripped
stript
stripped
stripping ξεντύνομαι
strive strove striven striving προσπαθώ, αγωνίζομαι ή ανταγωνίζομαι σκληρά
swear swore sworn swearing ορκίζομαι
sweep swept swept sweeping σκουπίζω, σαρώνω
swim swam swum swimming κολυμπάω
swing swung swung swinging κουνάω, κουνιέμαι πχ με παλινδρομική κίνηση
take took taken taking παίρνω, λαμβάνω
teach taught taught teaching διδάσκω
tear tore torn tearing σκίζω, αποκόπτω
tell told told telling αφηγούμαι, λέω
think thought thought thinking σκέφτομαι
throw threw thrown throwing πετάω
understand understood understood understanding καταλαβαίνω
uphold upheld upheld upholding υποστηρίζω, ανασηκώνω
upset upset upset upsetting διαταράσσω
vex vext
vexed
vext
vexed
vexing ενοχλώ
wake woke
waked
woken
waked
waking ξυπνάω
wear wore worn wearing φοράω, φθείρω (π.χ. ρούχα)
weep wept wept weeping θρηνώ, δακρύζω
wet wet
wetted
wet
wetted
wetting μουσκεύω
win won won winning κερδίζω (έναν αγώνα ή μία μάχη)
wind wound wound winding κουρδίζω, κάνω κύκλους
write wrote written writing γράφω

7 σχόλια

Μεταπήδηση στη φόρμα σχολίων

 1. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την υπέροχη και άκρως βοηθητική δουλειά σας.
  Θέλω να ρωτήσω, μήπως από τη μετοχή swingin λείπει στο τέλος ένα g ?
  Ευχαριστώ

  1. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια καθώς και για την πολύ σωστή παρατήρηση!
   Πράγματι έλειπε το g στο τέλος του Present Participle.

 2. πολυ καλο με βοηθησατε αρκετα

 3. Μπράβο αλλά βρήκα ένα λάθος στο strip στον past participle έχετε γράψει srtipping ενώ είναι stripping

  1. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Η διόρθωση έγινε.

 4. Πολύ χρήσιμη σελίδα . Ευχαριστώ κι εγώ . Ε. Αντύπα

 5. Πού χρήσιμη και εύχρηστη ιστοσελίδα. Ευχαριστώ.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers:
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων