Επιστροφή σε Grammar

Ποιά ρήματα δεν παίρνουν ένα απλό -s στο τρίτο πρόσωπο

Στην σελίδα Κλίνοντας τα ρήματα είχαμε αναφέρει για την κλίση των ρημάτων στα διάφορα πρόσωπα ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των ρημάτων, η μόνη αλλαγή που έχουμε καθώς τα κλίνουμε στα διάφορα πρόσωπα είναι το -s που έχουμε στο τρίτο πρόσωπο του απλού ενεστώτα:

I drink …, you drink …, we drink …, you drink …, they drink …, αλλά he drinks, she drinks, it drinks.

Ας δούμε εδώ τις ελάχιστες εξαιρέσεις:

  1. το ρήμα  to be,   I am, you/we/they are, he/she/it is
  2. το ρήμα  to have,    he/she/it has
  3. τα δέκα modals τα οποία δεν παίρνουν καθόλου -s στο τρίτο πρόσωπο,
  4. ρήματα που τελειώνουν σε: –ch, –sh, –o (αλλά όχι σε διπλό οο), –s, –x, –z, παίρνουν -es στο τρίτο πρόσωπο, π.χ.: watch – he/she/it watches, hash- he/she/it hashes, do- he/she/it does, kiss- he/she/it kisses, flex- he/she/it flexes, buzz- he/she/it buzzes,  και τέλος
  5. ρήματα που τελειώνουν με σύμφωνο και y, παίρνουν -ies, π.χ.: fly-flies, rally-rallies.
Αρέσει σε %d bloggers: