Επιστροφή σε Ουσιαστικά – Nouns

Πληθυντικός – Plural: απλώς προσθέτετε … s

Όπως λέμε προσθέστε νερό, ζεστάνετέ το και ανακατέψτε το. Μόνο που εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά: απλώς προσθέτετε ένα s στο τέλος του ουσιαστικού.

apple-apples, boy-boys, day-days, horse-horses, toy-toys, girl-girls κ.ο.κ..

Εξαιρέσεις:

Τις βρίσκουμε παντού. Δεν είναι μαθηματικά. Είναι γλώσσα. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν ούτε από αυτόν τον κανόνα. Μόλις βρούμε έναν κανόνα χωρίς εξαιρέσεις, τότε θα το γιορτάσουμε παρέα.

1. εάν το ουσιαστικό τελειώνει σε s, zx, ch ή sh προσθέτουμε es, π.χ.: bus-buses, buzz-buzzes, box-boxes, beach-beaches, bush-bushes.
Μερικές φορές (αλλά όχι πάντα  π.χ. autoautos) αυτό το κάνουμε και για ουσιαστικά που τελειώνουν σε ο, π.χ.: echo-echoes, hero-heroes, potato-potatoes, tomato-tomatoes, torpedo-torpedoes, veto-vetoes,

2. εάν τελειώνει σε σύμφωνο και y, τότε το y φεύγει και προσθέτουμε ies, π.χ.: baby-babies, body-bodies, party-parties,

3. εάν τελειώνει σε f ή fe, τότε αυτό φεύγει και προσθέτουμε ves, π.χ.: calf-calves, half-halves, hoof-hooves, knife-knives, life-lives, leaf-leaves, loaf-loaves, scarf-scarves, shelf-shelves, self-shelves, sheaf-sheaves, thief-thieves, wife-wives, wolf-wolves, αλλά

4. υπάρχουν και κάποιες που τελειώνουν σε f και απλώς τους προσθέτουμε ένα s, π.χ. roof-roofs. Όμως, μερικές λέξεις που τελειώνουν σε f σχηματίζουν τον πληθυντικό και με τους δύο τρόπους, π.χ. scarf-scarfs και scarves,

5. κάποια ουσιαστικά αλλάζουν αρκετά (αλλά δεν είναι τόσα πολλά),

6. αν είναι ελληνικής προέλευσης λέξη που τελειώνει σε:

  • is, τότε το is γίνεται es, π.χ.: analysis-analyses, basis-bases, crisis-crises, diagnosis-diagnoses, parenthesis-parentheses, thesis-theses κλπ,
  • on, τότε αυτό το on γίνεται a, π.χ.: automaton-automata, criterion-criteria, phenomenon-phenomena κλπ,
  • a, και η ελληνική λέξη είναι γένους ουδετέρου, τότε προσθέτουμε ta, π.χ.: schema-schemata, trauma-traumata,

7. αν είναι λατινικής προέλευσης λέξη που τελειώνει σε:

  • a, τότε προσθέτουμε ένα e, π.χ.: antenna-antennae, formula-formulae, vita-vitae,
  • ix ή ex, τότε αυτά φεύγουν και στη θέση τους πάει ices, π.χ.: appendix-appendices, axis-axes, index-indices, matrix-matrices,
  • καθώς και άλλες λατινικής ή άλλης (π.χ. γαλλικής, ιταλικής) προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιούνται με τον πληθυντικό που έχουν στις γλώσσες προέλευσής τους.

8. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ουσιαστικά που έχουν μόνο πληθυντικό ή μόνο ενικό αριθμό.

 

Το έχετε “κατακτήσει” το θέμα? Δοκιμάστε ένα Quiz.

 

 

 

 

 

 

Irregular Plurals

Κάποια ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό τους με αλλαγές και στο βασικό μέρος τους εκτός από την κατάληξη: child-children, die, dice (ζάρι) foot-feet, goose-geese, tooth-teeth, louse-lice, mouse-mice, man-men, woman-women, ox-oxen κάποια ουσιαστικά που προέρχονται από τα Λατινικά, όπως: index-indices κάποια ουσιαστικά που προέρχονται από τα Ελληνικά, όπως: ellipse-ellipses, ellipsis-ellipses

Έχουν μόνο ενικό ή μόνο πληθυντικό

Έχουν μόνο μία λέξη για ενικό και πληθυντικό: aircraft, deer, moose, sheep Το fish κάνει στον πληθυντικό επίσης fish. Υπάρχει ωστόσο κι η μορφή fishes αλλά αυτή η μορφή χρησιμοποιείται για τα διάφορα είδη ψαριών κι όχι απλώς για τα πολλά ψάρια. Γενικά θα συναντήσετε το fishes πολύ σπάνια (σαν ουσιαστικό).   Έχουν μόνο πληθυντικό και γιαυτό …

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar