Επιστροφή σε Πληθυντικός – Plural: απλώς προσθέτετε … s

Irregular Plurals

1. Κάποια ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό τους με αλλαγές και στο βασικό μέρος τους εκτός από την κατάληξη:

  • die, dice (ζάρι)
  • foot-feet, goose-geese, tooth-teeth,
  • louse-lice, mouse-mice,
  • man-men, woman-women,

2. Τα επόμενα, προερχόμενα από τα Αρχαία Αγγλικά/Γερμανικά, σχηματίζουν τον πληθυντικό όπως οι “πρόγονοί” τους:

  • ox-oxen,
  • child-children,

3. Kάποια ουσιαστικά που προέρχονται από τα Λατινικά, όπως: index-indices, formula-formulae, 

4. Kάποια ουσιαστικά που προέρχονται από τα Ελληνικά, όπως: criterion-criteria, ellipsis-ellipses (έλλειψη γραμματικό φαινόμενο), phenomenon-phenomena  που γενικά ακολουθούν τον σχηματισμό του πληθυντικού όπως στα Ελληνικά. Ωστόσο, πολλά άλλα π.χ.: Ellipse-ellipses (το γεωμετρικό σχήμα), eclipse-eclipses (έκλειψη π.χ. ηλίου), tactic-tactics, symmetry-symmetries, hierarchy-hierarchies δεν συνιστούν εξαίρεση από τον γενικό κανόνα σχηματισμού του πληθυντικού στα Αγγλικά.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: