Επιστροφή σε Πληθυντικός – Plural: απλώς προσθέτετε … s

Irregular Plurals

Κάποια ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό τους με αλλαγές και στο βασικό μέρος τους εκτός από την κατάληξη:

child-children,

die, dice (ζάρι)

foot-feet, goose-geese, tooth-teeth,

louse-lice, mouse-mice,

man-men, woman-women,

ox-oxen

κάποια ουσιαστικά που προέρχονται από τα Λατινικά, όπως: index-indices

κάποια ουσιαστικά που προέρχονται από τα Ελληνικά, όπως: ellipse-ellipses, ellipsis-ellipses

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar