Επιστροφή σε Relative pronouns (αναφορικές)

Είναι κι αυτές οι 3 λέξεις relative pronouns

Τα whoever, whomever, whosever μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν αντί για τα who, whom και whose αντίστοιχα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν και την ισχύ ενός επιθέτου και η σωστή χρήση τους εξασφαλίζεται μέσα από αρκετή τριβή με τη γλώσσα. Σε κάποιες περιπτώσεις η απλή αντικατάσταση μιας απ’ αυτές τις αντωνυμίες με την αντίστοιχη “…ever”, μπορεί να δώσει μία ασυνήθιστη ή τουλάχιστον άκομψη πρόταση. Πάντως, στα Ελληνικά συνήθως θα τα μεταφράσουμε: όποιος, -α, -ο, σε όποιον, -α, -ο και όποιου, -ας, -ου.

Ας δούμε μερικά αποδεκτά παραδείγματα της χρήσης τους:

  • Whoever solves the problem first, will get extra credit. Όποιος λύσει το πρόβλημα πρώτος θα πάρει επιπλέον βαθμό.
  • Give the money we found on the street, to whomever shows up first asking for it. Δώσε τα λεφτά που βρήκαμε στο δρόμο, σε όποιον εμφανιστεί πρώτος ζητώντας τα.
  • This car, whosever it might be, has to be towed away because is blocking the driveway. Αυτό το αυτοκίνητο, όποιου κι αν μπορεί να είναι, πρέπει να μετακινηθεί (να το πάρει ο γερανός) γιατί κλείνει την είσοδο στο γκαράζ.

 

Τέλος, εφόσον δεν πρόκειται για άνθρωπο και δεν είναι στην αρχή της πρότασης, το whose μπορεί να αντικατασταθεί από το of which.

  • The hat, whose owner has been looking for it for the last two hours has been found. Το καπέλο, του οποίου ο ιδιοκτήτης το ψάχνει εδώ και δύο ώρες, βρέθηκε.
  • Μπορείτε λοιπόν, το ίδιο σωστά να πείτε: The hat, the owner of which has been looking for it for the last two hours has been found.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: