Επιστροφή σε Relative pronouns (αναφορικές)

that VS which

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το which ελεύθερα για restrictive ή non-restrictive clauses.

Όμως δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με το that. Αυτό θα το χρησιμοποιήσετε για restrictive, λέγονται και essential) clauses: δηλ. για μία “υπο-πρόταση” που χωρίς αυτήν η υπόλοιπη πρόταση δεν έχει νόημα ή δεν μεταφέρει αρκετές πληροφορίες.

Ας δούμε όμως ορισμένα παραδείγματα:

1- The person that called you yesterday is the President of the Union. Ο άνθρωπος που σας κάλεσε χθές (στο τηλέφωνο) είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης.

Αν παραλειφθεί ο όρος “that called you yesterday”, o συνομιλητής σας δεν θα καταλάβει για ποιόν του μιλάτε. Είναι επομένως restrictive clause. Περιορίζει (για να το πούμε αλλιώς) τα πιθανά πρόσωπα (για τα οποία μιλάμε) σε μόνο ένα: αυτό που τηλεφώνησε χθες.

ή λ.χ. αν πούμε:

2- She is reading the book that I recommended to her yesterday. Διαβάζει το βιβλίο που της σύστησα χθες.

Αν παραλείψουμε το “that I recommended to her yesterday”, η πρόταση δεν θα είναι επαρκής. Το οριστικό άρθρο “the”, προϋποθέτει ότι ο συνομιλητής μας ξέρει για ποιό βιβλίο μιλάμε. Σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν δώσουμε τη σημαντική πληροφορία που αναφέρεται μετά το “that”, δηλ.  διαβάζει το βιβλίο, ποιό βιβλίο?, εκείνο που εγώ της είχα συστήσει χθές.

Και μία ακόμα περίπτωση:

3- Let’s meet sometime that you will stay a little longer at the office. Ας συναντηθούμε κάποια φορά που θα μείνεις λίγο περισσότερο στο γραφείο.

Εδώ θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το κομμάτι από το “that” και μετά. Το “Let’s meet sometime” στέκει από μόνο του. Ωστόσο, χωρίς αυτό το δεύτερο κομμάτι η πρόταση χάνει τελείως την αξία της γιατί ο βασικός της σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί εκτός κι αν “μείνεις περισσότερο στο γραφείο”. Εάν δεν “μείνεις περισσότερο στο γραφείο” δεν θα μπορέσουμε να συναντηθούμε γιατί εγώ δεν μπορώ να έρθω να σε συναντήσω νωρίτερα.

Εναλλακτικά:

4- I just bought a new car, which I’m paying off with monthly installments. Μόλις αγόρασα ένα καινούργιο αυτοκίνητο, το οποίο ξεπληρώνω με μηνιαίες δόσεις.

Σ’ αυτή την περίπτωση, αν αφαιρεθεί ο όρος από το κόμμα και μετά, η υπόλοιπη πρόταση διατηρεί το νόημά της ακέραιο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα πολύ λεπτό θέμα που έμπειροι ομιλητές της γλώσσας αλλά ακόμα και ειδικοί κάνουν μερικές φορές λάθος. Επίσης, τα τεστ συχνά αποφεύγουν να θέτουν αυτό το δίλημμα στους εξεταζόμενους.

Εδώ βέβαια ισχύει αυτό που έχουμε γράψει κάπου αλλού για τη γλώσσα.

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: