Επιστροφή σε Στίξη – Punctuation

Το κόμμα πριν από το and

Στα Ελληνικά το κόμμα πριν από το “και” δεν θεωρείται σωστό.

Στο Αγγλικά ισχύουν γενικά τα εξής:

Το κόμμα είναι σε κάποιες περιπτώσεις σωστό πριν από το and.

Α. δεν είναι σωστό όταν χωρίζει ίδια ή ομαδοποιημένα πράγματα όπου ουσιαστικά αντικαθιστά το τελευταίο κόμμα (ή καμμιά φορά κι άλλα) στην πρόταση, π.χ.:

  • The weather today is hot, humid, cloudy and stormy.
  • This car is fast, agile, beautiful, comfortable and expensive.
  • She is pretty and smart and sensitive.

 

Β. είναι σωστό όταν χωρίζει δύο ανεξάρτητες (independent) προτάσεις/όρους (terms/clauses), δηλ. έχουν και οι δύο έχουν το δικό τους ρήμα, π.χ.: 

  • He is ready to go, and decided to take Helen with him.
  • The weather today is hot, humid, cloudy, and we expect it to be stormy later.
  • This car is fast, agile, beautiful, comfortable, and expect to pay more than 50.000 Euros for that. 

 

αλλά:

  • This car offers speed, agility, beauty, comfort and the chance to lighten-up your bank account by more than 50.000 Euros.
  • He bought flowers and a bottle of milk.

Σ’αυτή την περίπτωση ο δεύτερος όρος (μετά το and) είναι dependent, αφού ελλείψει ρήματος δεν θα μπορούσε να σταθεί από μόνος του σαν ανεξάρτητη πρόταση.

Γ. όλα τα παραπάνω ισχύουν επίσης και για όλους τους συνδέσμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ανάλογο τρόπο, π.χ. το but, or.

Αρέσει σε %d bloggers: