Επιστροφή σε Grammar

Κάποια ομαλά ρήματα έχουν μικρο-αποκλίσεις στο σχηματισμό των χρόνων

Είπαμε ήδη στις προηγούμενες σελίδες ότι ουσιαστικά για τα περισσότερα ρήματα, τα οποία είναι ομαλά, αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι οι τρεις μορφές: απλώς ενεστώτας, απλός αόριστος και μετοχή αορίστου. Δηλ. finish-finished-finished. Και η μετοχή του ενεστώτα: finishing. Και καθώς αόριστος και μετοχή αορίστου είναι πάντα ίδια, χρειάζεται να θυμόμαστε: finish-finished-finishing.

Είπαμε ακόμα ότι τα περισσότερα ρήματα είναι ομαλά. Σ’ αυτή την περίπτωση απλός αόριστος και μετοχή αορίστου είναι το ίδιο πράγμα: απλώς προσθέτετε -ed. Και για τη μετοχή του ενεστώτα απλώς προσθέτετε -ing.

Υπάρχουν όμως κάποιες μικρο-αποκλίσεις απ’αυτόν τον γενικό κανόνα.

  • Ρήματα που τελειώνουν σε άφωνο -e, απορρίπτουν αυτό το -e πριν προσθέσουμε το -ed ή το -ing: consume-consumed-consuming,  increase-increased-increasing, smoke-smoked-smoking
  • Ρήματα που τελειώνουν σε -ee, -oe ή -ye, δεν απορρίπτουν το τελικό -e πριν προσθέσουμε το -ing: free, freed, freeing, guarantee, guaranteed, guaranteeing, canoe, canoed, canoeing, hoe, hoed, hoeing, tiptoe, tiptoed, tiptoeing, dye, dyed, dyeing.
  • Ρήματα που τελειώνουν με φωνήεν που ακολουθείται από σύμφωνο (εκτός κι αν αυτό το σύμφωνο είναι x ή w) και τονίζονται στη λήγουσα διπλασιάζουν το τελευταίο σύμφωνο: admit, clap, flap, refer, slap, stop. Αλλά όχι για τα: box, fix, tax, bow, flow, snow, row.
  • Ρήματα που τελειώνουν σε -c, παίρνουν επιπλέον ένα k πριν από το  -ed ή το -ing: mimic-mimicked-mimicking, panic-panicked-panicking, traffic-trafficked-trafficking.
  • Αυτό το τελευταίο όμως δεν ισχύει για τα μονοσύλαβα: arc, arced, arcing, sync, synced, syncing.
  • Ρήματα που τελειώνουν με σύμφωνο και y, αντικαθιστούν το y με i πριν προσθέσουμε το -ed. Δεν το αντικαθιστούν πριν προσθέσουμε το -ing: cry-cried-crying, fry-fried-frying, verify-verified-verifying.
  • Το ρήματα lay, pay, say γίνονται laid, laying, paid, paying, said, saying. Βέβαια αυτά τα θεωρούμε ανώμαλα.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: