Επιστροφή σε Οι ανωμαλίες των ρημάτων

Έχουν ίδιο Αόριστο και μετοχή Αορίστου

Δεν ακολουθούν κανένα άλλο μοτίβο αλλά τουλάχιστον δεν αλλάζει καθόλου η μετοχή του αορίστου σε σχέση με τον αόριστο.

Έχουμε 54 τέτοια ρήματα. Δύο από αυτά dive και light έχουν και ομαλές μορφές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar