Επιστροφή σε Οι χρόνοι των ρημάτων

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι, μέρος 1

Εδώ, είναι το ωραιότερο απ’ όλα:

 • δεν υπάρχουν πρόσωπα (για την ακρίβεια υπάρχουν αλλά με μία μικρή τυποποιημένη εξαίρεση, το ρήμα δεν αλλάζει).
 • όλο κι όλο που χρειάζεστε για να ξέρετε όλους τους παραπάνω χρόνους είναι οι τρεις μορφές του ρήματος (παρακάτω πίνακας) και συγκεκριμένα:
   1. την μετοχή ενεστώτος (παρόντος – present participle),
   2. την μετοχή αορίστου (παρελθόντος χρόνου – past participle) και
   3. τον αόριστο χρόνο (παρελθόντα – past).

Αλλά τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Για την συντριπτική πλειοψηφία (όλα εκτός από περίπου 150 που τα λέμε ανώμαλα ή δυνατά) των ρημάτων, οι παραπάνω τρεις μορφές σχηματίζονται με τον ίδιο σταθερό τρόπο: προσθέτοντας τις σταθερές καταλήξεις (με μπλε στον παρακάτω πίνακα) στη βασική μορφή του ρήματος.

Και κράτησα το καλύτερο για το τέλος: για τα περισσότερα ρήματα οι δύο από τις τρεις μορφές είναι ακριβώς ίδιες!

Δείτε μόνη (ή μόνος) σας: ας πάρουμε το ρήμα finish (τελειώνω) για να δούμε πως ακριβώς γίνεται:

παρόν – ενεστώς present finish
μετοχή ενεστώτος present participle finishing
αόριστος – παρελθόν past finished
μετοχή αορίστου past participle finished

Στα περισσότερα ρήματα αόριστος και μετοχή αορίστου είναι η ίδια λέξη (past ≡ past participle, δηλαδή finished ≡ finished). To προσέξατε?

Πάμε στην επόμενη σελίδα για να δούμε πως ακριβώς σχηματίζονται οι 12 αποχρώσεις με την χρήση αυτών των τεσσάρων μορφών (τέσσερις μαζί με την απλή μορφή του ρήματος).

Αρέσει σε %d bloggers: