Επιστροφή σε Οι χρόνοι των ρημάτων

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι, μέρος 2

Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πως σχηματίζονται οι 12 χρόνοι από τις 4 διαφορετικές μορφές. Αυτή τη φορά θα πάρουμε ένα ρήμα που δεν είναι ομαλό. Θα πάρουμε ένα από τα λιγότερα (εκείνα που αποκαλέσαμε ανώμαλα ή δυνατά, δηλ. irregular/strong). M’ αυτό τον τρόπο, όταν θα ξέρουμε πως δουλεύουν τα ανώμαλα, θα ξέρουμε και πως δουλεύουν τα ομαλά.

Ας πάρουμε το ρήμα speak (: παρόν), που στον αόριστο γίνεται spoke ενώ η μετοχή του αορίστου είναι spoken. Η μετοχή του ενεστώτα είναι (όπως και για όλα τα ρήματα) speaking, δηλ. προσθέτεις πάντα το ing.

Για επανάληψη θυμίζουμε ότι όλοι οι τρεις βασικοί χρόνοι έχουν την απλή τους μορφή (simple) και από 3 “αποχρώσεις”:  continuous, perfect, και perfect continuous.

present

past

future

simple I speak I spoke I will speak
continuous I am speaking I was speaking I will be speaking
perfect I have spoken I had spoken I will have spoken
perfect continuous I have been
speaking
I had been
speaking
I will have been
speaking

Έχει μία απλότητα και μία κανονικότητα που με βάζει στον πειρασμό να πω ότι αυτή την γραμματική δεν την φτιάξανε φιλόλογοι αλλά μαθηματικοί:

1. ότι έχει να κάνει με διάρκεια (continuity: 2η και 4η γραμμή), φτιάχνεται από τη μετοχή του ενεστώτα (speaking),

2. ότι έχει να κάνει με ολοκλήρωση (perfection: 3η γραμμή), φτιάχνεται από τη μετοχή του αορίστου (spoken),

3. η μορφή του ρήματος του απλού αορίστου χρησιμοποιείται μόνο στον … απλό αόριστο, ενώ (και τελειώσαμε)

4. απλή ενεστωτική μορφή του ρήματος χρησιμοποιείται μόνο σε δύο περιπτώσεις: στον απλό ενεστώτα (φυσικά) και στον απλό μέλλοντα (με το θα: will).

Κλικ εδώ για μία διαφορετική προσέγγιση στο πως σχηματίζονται οι χρόνοι.

O τρόπος που χρησιμοποιούνται στην πράξη οι δώδεκα αυτές μορφές είναι (κατ’ αρχήν) αντίστοιχος σχεδόν με ότι θα κάναμε και στα Ελληνικά (με κάποιες ελάχιστες διαφορές, που οι περισσότερες απ’ αυτές οφείλονται στην απλοποίηση που έχει δεχτεί η γλώσσα μας τις τελευταίες δεκαετίες). Ας δούμε πως.

 

 

 

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι: μία διαφορετική προσέγγιση

Στα σύγχρονα Ελληνικά η λέξη μετοχή μας φέρνει στο νου την οδό Σοφοκλέους και το Χρηματιστήριο. Υπάρχει όμως και μία άλλη χρήση. Αν τυχαίνει να έχετε γνωρίσει στη ζωή σας την καθαρεύουσα ή/και τα Αρχαία Ελληνικά, τότε ίσως η παρακάτω προσέγγιση να σας βοηθήσει να καταλάβετε ευκολότερα τη σημασία και τον τρόπο χρήσης των χρόνων …

Αρέσει σε %d bloggers: