Επιστροφή σε Οι χρόνοι των ρημάτων

Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι

I’ve read (έχω διαβάσει – Present Perfect) and (I) accept (αποδέχομαι – Simple Present)

Στην πράξη οι δώδεκα μορφές χρησιμοποιούνται με τρόπο που μοιάζει αρκετά με τα Ελληνικά. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη αφού έχουν κοινή καταγωγή (αμφότερες είναι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες).

Οι αποχρώσεις του παρόντος (ενεστώτας).

Οι αποχρώσεις του παρελθόντος (αόριστος).

Οι αποχρώσεις του μέλλοντος.

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω, προχωρήστε σ’ αυτό:

Διαλέγοντας το σωστό χρόνο

Present tenses – Παρόν

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις αποχρώσεις είναι: 1. απλή (simple), 2. διαρκής (continuous ή progressive), 3. τέλεια (perfect) και 4. o συνδυασμός των προηγούμενων δύο, δηλ. η διαρκής τέλεια (perfect continuous ή perfect progressive). Ας τις δούμε μία-μία με παραδείγματα. 1. Simple present tense. Σχηματίζεται με την απλή ενεστωτική μορφή του ρήματος: Ι speak … , I …

Past tenses – Παρελθόν

Ας δούμε τις τέσσερις αποχρώσεις μία-μία ξεχωριστά με παραδείγματα. 1. Simple past tense. Είναι η μόνη από τις 12 αποχρώσεις που χρησιμοποιεί την μορφή που έχει το ρήμα στον απλό αόριστο. Δηλαδή, για τα ανώμαλα ρήματα (εκείνα που χρειάζεται να μάθετε απ’ έξω), χρησιμοποιείται η δεύτερη από τις τρείς λέξεις: I spoke … , I …

Future tenses – Μέλλον

Οι μελλοντικοί χρόνοι (future tenses) έχουν επίσης 4 αποχρώσεις: 1. Simple future. Σχηματίζεται με τη χρήση του βοηθητικού will  και την απλή ενεστωτική μορφή του ρήματος: I will speak, I will write. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να κάνουμε μία αναφορά στο μέλλον, όπως ακριβώς και στα Ελληνικά (τη στιγμιαία εκδοχή του μέλλοντα): θα μιλήσω, θα γράψω. …

Διαλέγοντας το σωστό χρόνο

Είναι μάλλον η επιλογή εκείνη που μπερδεύει περισσότερο, γιαυτό ξεκινάμε μ’αυτήν: past    VS    present perfect   VS    past perfect simple past: John was at the playground for more than hour. Ο John ήταν στην παιδική χαρά για περισσότερα από μία ώρα αλλά δεν είναι πια εκεί. Με τον χρόνο αυτό περιγράφουμε, συνήθως, μία …

Αρέσει σε %d bloggers: