Επιστροφή σε Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι

Future tenses – Μέλλον

Οι μελλοντικοί χρόνοι (future tenses) έχουν επίσης 4 αποχρώσεις:

1. Simple future. Σχηματίζεται με τη χρήση του βοηθητικού will  και την απλή ενεστωτική μορφή του ρήματος: I will speak, I will write. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να κάνουμε μία αναφορά στο μέλλον, όπως ακριβώς και στα Ελληνικά (τη στιγμιαία εκδοχή του μέλλοντα): θα μιλήσω, θα γράψω. Παραδείγματα:

  • I’ll be there θα είμαι εκεί (για τους πιό αρχάριους το ‘ll είναι το will),
  • They will go θα πάνε.

 Το έχετε κατακτήσει? Δοκιμάστε το σχετικό Quiz.

2. Future progressive (ή continuous αν προτιμάτε). Σχηματίζεται και πάλι με το will + be και το ρήμα στην ing μορφή του: I will be speaking, I will be writing. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται για μία αναφορά στο μέλλον όπου θέλουμε (σε σχέση με τον απλό μέλλοντα) να κάνουμε τη δήλωση πιο τονισμένη στο θέμα της διάρκειας, πιο ευγενική ή απαλή. Κάποιες φορές η χρήση του είναι συχνά ίδια με την διαρκή εκδοχή του Ελληνικού μέλλοντα: θα μιλάω, θα γράφω. Παραδείγματα:

  • By this time tomorrow, I’ll be drinking coffee in Paris τέτοια ώρα αύριο, θα πίνω καφέ στο Παρίσι,
  • Will you be meeting with Mr. Georgiou tonight? θα δείτε τον κ. Γεωργίου απόψε (λέει ο υφιστάμενος στον προϊστάμενο), ενώ σε ένα φίλο θα πεις: will you see George tonight?
  • I’ll be working on my dissertation next year θα ετοιμάζω τη διατριβή μου του χρόνου.

3. Future perfect. Είναι το αντίστοιχο του past perfect αλλά αυτή τη φορά για μελλοντικά πράγματα. Θα το χρησιμοποιήσουμε για μία πράξη που θα έχει ολοκληρωθεί στο μέλλον πριν από μία άλλη. Σχηματίζεται με το will, το have και την μετοχή αορίστου (την τρίτη από τις λέξεις που χρειάζεται να απομνημονεύσουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανώμαλο ρήμα): I will have spoken … , I will have written … .

By this time tomorrow, I will have crossed half the Atlantic ocean τέτοια ώρα αύριο θα έχω διασχίσει τον μισό Ατλαντικό ωκεανό,

  • I will have finished studying before 20:00 θα έχω τελειώσει το διάβασμα πριν τις οχτώ η ώρα το βράδυ,
  • I will have finished my meal before they arrive θα έχω τελειώει το φαγητό μου μέχρι να έρθουν.

4. Future perfect progressive (ή continuous). Ξανά έχουμε να κάνουμε με το εκ διαμέτρου αντίθετο του past perfect progressive ή για να το πούμε αλλιώς έχουμε έναν συνδυασμό των προηγούμενων δύο αποχρώσεων: I will have been speaking … , I will have been writing … .

  • By this time tomorrow, I will have been travelling for over 25 days τέτοια ώρα αύριο θα έχω συμπληρώσει περισσότερες από 25 μέρες ταξίδι,
  • I will have been driving for over 1000 km, when I refuel θα έχω ταξιδέψει για περισσότερα από 1000 χλμ όταν ξαναβάλω καύσιμο.

Μιά μικρή περιπλοκή: όπως και τα αδερφάκια της Αγγλικής γλώσσας (τα Γερμανικά κ.α.) έτσι κι εδώ ένας μικρός αριθμός από βοηθητικά ρήματα μπορούν να πάρουν τη θέση του will και να σχηματίσουν τον μέλλοντα. Θα μιλήσουμε όμως γι’ αυτά σε μία άλλη σελίδα.

Αρέσει σε %d bloggers: